Arkade na Plečnikovi tržnici

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Plečnikova tržnica je spomenik državnega pomena

Plečnikova tržnica skupaj s Tromostovjem in vodno zapornico predstavlja ključni objekt v oblikovanju celotne poteze vodne osi Ljubljanice. Po njihovi zasnovi in kakovosti jih uvrščamo v sam vrh svetovne arhitekture.

Plečnikova tržnica je arhitekturni spomenik državnega pomena, zato bo prenova potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Posebej oblikovane strešnike so izdelali v družbi Bramac, kjer so leta 2014 prejeli Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek betonskih kritin za prenovo treh zahtevnih cerkvenih streh (cerkev sv. Mihaela na Barju, cerkev sv. Florjana v Srpenici in cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom).

Celoten kompleks Plečnikove tržnice je bil obnovljen v letih 1994 in 1995. 

Poleg obnove ostrešja so dela v letu 2019 in 2020 obsegala še izvedbo zaščite s strelovodi, obnovo stavbnega pohištva, tlaka ter obnovo fasade. Poseg sofinancira Ministrstvo za kulturo. Izvajalec del je GIB GRADNJE d.o.o..

Projekt vključuje

 • Obnovili smo ostrešje arkad od Zmajskega do Mesarskega mostu

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Obnavili smo ostrešje in zamenjali strešno kritino na območju od Zmajskega proti Mesarskemu mostu.

  Posebej oblikovane strešnike so izdelali v družbi Bramac. Poleg obnove ostrešja so dela obsegala še izvedbo zaščite s strelovodi, obnovo stavbnega pohištva, tlaka ter obnovo fasade.

 • Prenovili smo streho 4. arkade na Plečnikovi tržnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 600.000 €

  Obnovili smo ostrešje in zamenjali strešno kritino na Plečnikovi tržnici na območju 4. arkade in 2. lože (od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu). V sklopu del smo izvedli tudi zaščito s strelovodi ter delno obnovo fasade.