Prenova I. nadstropja stavbe Cesta 24. junija 32

v teku

Zaključek projekta: 2015

Opis projekta

V stavbi je bilo prenovljeno celotno 1. nadstropje.