Čufarjeva ulica

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Prenavljamo Čufarjevo ulico

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  16. maja 2022 smo začeli s prenovo Čufarjeve ulice na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto. Prenova bo trajala predvidoma do konca marca 2023.

  V okviru prenove bomo uredili površine za kolesarje in pešce, položili novo tlakovanje, ohranili drevored, izboljšali rastne pogoje in zasadili novo zelenje, namestili klopi in stole, fontano in pitnik. Uredili bomo tudi vso pripadajočo infrastrukturo.
  Načrtujemo ureditev mirujočega prometa in zaščito ter prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave. Izboljšali bomo prometno varnost na območju. Prometni režim bo spremenjen tako, da bo motorni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo, več prostora pa bodo dobili pešci in kolesarji. Predvidena je rekonstrukcija obstoječih križišč, križanj in priključkov, skladno z novo predvideno prometno ureditvijo tega območja. Ta bistveno ne spreminja obstoječe ureditve v križiščih Čufarjeve ulice z Miklošičevo, Kolodvorsko in Resljevo.
  V ožjem območju križišč in križanj je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za pešce in kolesarje, tako da na točkah prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar poveča raven prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu. V sklopu celovite prometne zasnove je predvidena postavitev opreme za slepe in slabovidne – taktilne oznake.

  Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici, in je nastavek za nadaljnjo rekonstrukcijo Čufarjeve ulice med Resljevo in Kotnikovo cesto.

  Projekt ureditve je pripravil Krajinaris, prostorsko načrtovanje, d.o.o., rekonstrukcijska dela pa bo izvedlo podjetje KPL, d.o.o., v sodelovanju s partnerskim podjetjem PZG d.o.o. in Prenova-Gradbenik d.d.

  Vrednost del znaša 1,8 mio EUR brez DDV.

  Oktober 2022

  čufarjeva ulica

  Na Čufarjevi ulici smo zasadili 13 novih dreves vrste japonska zelkova. 6 navadnih gabrov, ki že rastejo tam, smo ohranili in jim s prenovo izboljšali rastne razmere. Okoli dreves urejamo tudi nove zelene površine, na katere bomo zasadili trajnice.