Prenovili bomo Čufarjevo ulico

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

  • Prenovili bomo Čufarjevo ulico

    v teku

    Leto zaključka: 2023

    Prenovili bomo Čufarjevo ulico na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto. Uredili bomo novo tlakovanje, zasadili zelenje, namestili klopi, fontano in pitnik. Prometni režim bomo spremenili tako, da bo motorni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo, več prostora pa bodo dobili pešci in kolesarji.