Čufarjeva ulica

v teku

Zaključek projekta: 2024

Projekt vključuje

 • Prenovili bomo Čufarjevo ulico med Resljevo in Kotnikovo ulico

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Potem, ko smo prenovili odsek Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto, bomo prenovili še odsek med Resljevo in Kotnikovo ulico. 
  V pripravi je dokumentacija projekta za izvedbo, bo pa ureditev tudi na tistem delu posnemala videz predhodnih odsekov. S prenovo bomo izboljšali dostopnost in prometno varnost predvsem za otroke bližnjega vrtca in šole, saj bomo tudi s tega območja omejili dostop avtomobilom.

  Projekt ureditve je pripravil Krajinaris, prostorsko načrtovanje, d.o.o., rekonstrukcijska dela pa je izvedlo podjetje KPL, d.o.o., v sodelovanju s partnerskim podjetjem PZG d.o.o. in Prenova-Gradbenik d.d. Vrednost del znaša 1,8 mio EUR brez DDV.

 • Prenovili smo Čufarjevo ulico med Miklošičevo in Resljevo cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2023

  Čufarjeva ulica je na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto zaživela v novi podobi. Ob začetku poletja je začel delovati tudi nov vodni element – fontana, ki s pršenjem vode osvežuje tako videz prostora kot tiste, ki se bodo želeli v poletni vročini nekoliko ohladiti.

  Ulico smo začeli prenavljati sredi maja 2022, od takrat pa postopoma odpirali površine za uporabnike. Pred posegom so območje zasedali avtomobili, zdaj pa je prostor kot območje za pešce namenjen predvsem pešcem in kolesarjem ter obiskovalcem tamkajšnjih objektov in stanovalcem. Dodatna ozelenitev, fontana, pitnik, svetel tlak in spodbujanje trajnostne mobilnosti prispevajo tudi k ohlajanju tega območja in blaženju posledic podnebnih sprememb.

  V okviru prenove smo zasadili 13 novih dreves vrste japonska zelkova in en gaber, izboljšali smo rastne razmere obstoječim petim navadnim gabrom, posadili smo tudi trajnice in drugo zelenje. Uredili smo površine za kolesarje in pešce, položili novo tlakovanje, namestili klopi in sedeže, stojala za kolesa, fontano in pitnik. Uredili smo vso pripadajočo infrastrukturo, javno razsvetljavo in mirujoči promet, izvedli zaščito in prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave.

  Na območju smo izboljšali razmere za varnost v prometu. Prometni režim je spremenjen tako, da je motorni promet omogočen samo intervencijskim vozilom in dostavi, več prostora pa so dobili pešci, kolesarji in drugi uporabniki »mikromobilnih« prevoznih sredstev.
  Rekonstruirali smo obstoječa križišča, križanja in priključke, kjer smo na novo uredili dvignjene prehode za pešce in kolesarje. Tako na točkah prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar povečuje dostopnost in raven prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu. Uredili smo tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne.