Prenavljamo Linhartovo cesto

v teku

Projekt vključuje

 • Prenavljamo Linhartovo cesto

  v teku

  Sredi oktobra 2023 smo začeli z rekonstrukcijo Linhartove ceste, s katero bomo zagotovili bolj kakovostne prometne povezave in prijaznejši javni prostor. Z deli smo začeli na odseku od Dunajske do Matjaževe ceste.

  V Mestni občini Ljubljana skladno s strateškimi dokumenti in akcijskimi načrti ceste ter javne površine preurejamo glede na smernice trajnostnega razvoja mest in mobilnosti. Na tej osnovi smo načrtovali tudi rekonstrukcijo Linhartove ceste. 

  Linhartova cesta bo po prenovi zagotavljala bolj kakovosten prostor za uporabnike in okoliške prebivalce. V sklopu posegov je predvidena sprememba prometnega profila v štiripasovnico z rumenimi pasovi, ki bodo namenjeni javnemu potniškemu prometu. Rekonstrukcija bo zagotovila prostornejše in varnejše površine za pešce in kolesarje ter privlačnejši javni potniški promet, izboljšala bo razmere za osebe z oviranostmi ter omogočila več ozelenitve in boljše razmere za rast dreves.

  Več prostora za javni prevoz, kolesarje, pešce in drevesa

  V sklopu projekta bomo prenovili kanalizacijo odpadnih vod, vodovod, vročevod, cestno razsvetljavo in semaforizacijo. Preuredili bomo štiri križišča (Dunajska, Železna, Neubergerjeva, Topniška cesta) in uredili novo križišče z Valjhunovo ulico s prehodom za pešce in kolesarje. Uredili bomo kolesarske steze in pločnike vzdolž celotne Linhartove ceste.

  Zavedamo se pomena, ki ga imajo drevesa za mesto, zato bomo na območju poskrbeli za dodatno ozelenitev. Na odseku Linhartove od Dunajske ceste do Matjaževe ulice bo po prenovi skupno 220 dreves. Posadili bomo 117 novih dreves in več kot 1.800 sadik grmovnic ter uredili zelenice. Zaradi obnove komunalnih vodov in spremembe cestnega profila bo treba odstraniti 51 dreves, na drugo lokacijo jih bomo po priporočilih arboristov presadili 25, ohranili pa bomo 78 obstoječih dreves.

  Dela bodo potekala do septembra 2024

  Načrt rekonstrukcije in prometne ureditve je izdelalo podjetje Krajinaris d.o.o., dela pa bo izvedla družba KPL d.o.o. s partnerjem Prenova - gradbenik d.o.o. v vrednosti 4,6 milijona EUR brez DDV. Sofinancerja izvedbe projekta sta še JP Voka Snaga d.o.o. in JP Energetika d.o.o., od katerih vsak krije po tretjino pogodbene vrednosti del.

  Dela bodo končana predvidoma do septembra 2024. O spremembah prometne ureditve zaradi zapor bomo obveščali sproti in informacije objavljali tudi na portalu PromInfo. Prometne udeležence, uporabnike prostora in okoliške stanovalce prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

  Načrtujemo tudi nadaljevanje rekonstrukcije Linhartove ceste od Matjaževe ulice do krožišča Žale. Za ta odsek ceste so projekti za izvedbo še v izdelavi, vsekakor pa bomo še naprej zasledovali cilj, da s prenovo ustvarimo javni prostor, ki je bolj prijazen predvsem do pešcev, kolesarjev, uporabnikov javnega prometa in osebam z oviranostmi, ga ozelenimo, izboljšamo varnost v prometu ter ublažimo posledice podnebnih sprememb.

  Rekonstrukcija Linhartove ceste kot del širše zgodbe

  V sklopu prenove osrednje ljubljanske železniške postaje, gradnje nove glavne avtobusne postaje in drugih infrastrukturnih nepremičninskih projektov na območju Potniškega centra Ljubljana, kar smo javnosti podrobneje predstavili 10. oktobra 2023 (več informacij najdete tukaj in v posnetku novinarske konference), bomo uredili tudi okoliško javno infrastrukturo. Naš cilj je prenoviti širše območje in določiti prometno ureditev v okolici načrtovanega novega potniškega centra, ki bo dolgoročno zagotavljala ustrezno varnost in pretočnost vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarskega in peš prometa, z dodatno ozelenitvijo javnega prostora. Prav tako bo na vseh prenovljenih cestah za javni promet urejen rumeni pas.

  To zadeva ne le ceste, ki neposredno obkrožajo PCL (Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Dunajska cesta), temveč širše vplivno območje, torej tudi Linhartovo cesto. Z načrti gradnje PCL se glavna avtobusna postaja seli na Vilharjevo cesto, ki bo zaradi večje količine avtobusov zagotovo prometno bolj obremenjena z vozili javnega potniškega prometa. Druga prevozna sredstva in uporabniki prostora, ki sedaj uporabljajo navedeno cesto, se bodo glede na strokovne ocene in pričakovanja preusmerila drugam, saj vloga Vilharjeve ceste ne bo več zagotavljanje tranzitne povezave za motorna vozila. Glavna alternativa tej cesti bo njena vzporednica, Linhartova cesta, zato je njena celovita prenova nujno potrebna.