Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Rozmanovo ulico

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Prenovili bomo Petkovškovo nabrežje

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  27. junija 2022 smo začeli s prenovo Petkovškovega nabrežja med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico, ki bo po videzu podobna ureditvi nabrežja na odseku od Prešernovega trga do Zmajskega mostu. S tem bomo mestno središče povezali z novim Centrom Rog in revitalizirali obvodno os v smeri proti prenovljeni Cukrarni.
  Po prenovi bo območje še prijetnejše predvsem za pešce in kolesarje, dostop za motorna vozila bo omejen, parkiranje ne bo mogoče. 
  uredili bomo enovito površino v tlakovani izvedbi iz naravnega kamna, ki je brez višinskih razlik in ovir. S tem bomo omogočili bolj prijazen prostor predvsem do oseb z oviranostmi, pešcev in kolesarjev, kot tudi skladno navezavo na že rekonstruiran del Petkovškovega nabrežja med Prešernovim trgom in Resljevo ulico. Zaradi umika motornega prometa bo območje tudi bolj varno in prijazno uporabnikom, križišča na obeh straneh območja pa bomo tudi prometno prilagodili novi ureditvi.
  Po celotni dolžini je predvideno tlakovanje z granitnimi kockami in tlakom porfido, uredili bomo nove vhode do objektov z granitnimi stopnicami in kanaliziran sistem odvodnjavanja meteornih voda. Na brežini Ljubljanice bomo namestili betonske klopi, stojala za kolesa, pitnike in drugo urbano opremo, vključno z ograjo ob reki, zaščitnimi rešetkami za drevesa, potopnimi zbiralnicami in uličnimi koši za odpadke, količki za omejevanje prometa in potopnimi stebrički.
  Pred Centrom Rog bomo uredili ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt. Prav tako bomo v celoti obnovili obstoječo ulično razsvetljavo.
  Uredili bomo drevored, izvedli nego obstoječih krošenj, zasadili več kot 20 novih dreves in grmovnic, na brežine in zelenice bomo posejali travo.

  Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne infrastrukture v okviru Centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektro-energetsko, kanalizacijsko in plinovodno omrežje.

  Projekt ureditve Petkovškovega nabrežja sta pripravila LUZ d.d. in Atelierarhitekti d.o.o. Dela, ki bodo potekala predvidoma do konca aprila 2023, bo izvajalo podjetje KPL, d.o.o. Vrednost obnove za MOL je 4.268.728,36 EUR brez DDV.