Plečnikov avditorij v Tivoliju

v teku

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

  • Uredili bomo Plečnikov avditorij v Tivoliju

    v teku

    Leto zaključka: 2022

    Arhitekt Jože Plečnik je leta 1933 v osi sprehajališča po grških vzorih uredil tudi poletno gledališče z avditorijem. Od konca druge svetovne vojne pa vse do sredine šestdesetih let je na tem prostoru deloval poletni kino, ki so ga nato odstranili in zatravili. V luči ohranjanja Plečnikove ideje in zaokrožitve kulturnega programa v parku Tivoli bomo ta prostor ponovno obudili za poletne kulturne prireditve na prostem.

    V okviru del smo odkrili ostaline starega avditorija, ki jih je treba ohraniti v obstoječi obliki in obsegu. Na podlagi usmeritev ZVKDS smo izvedli arheološko dokumentiranje.