Prenovili bomo Trg mladinskih delovnih brigad

v teku

Vrednost projekta: 2.994.036 €

Navedena vrednost je pogodbena brez DDV.

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Prenovili bomo Trg mladinskih delovnih brigad

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 2.994.036 €

  Navedena vrednost je pogodbena brez DDV

  Območje prenove zajema severni in južni del Trga MDB ter rekonstrukcijo križišč Aškerčeve in Prešernove ceste, Prešernove in Rimske ceste ter križišče Aškerčeve, Tržaške in Bleiweisove ceste.

  Na severnem in južnem delu Trga MDB bomo uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili bomo drevesa in namestili urbano opremo. Sočasno bomo obnovili vodovod, plinovod in javno razsvetljavo.

  Nova prometna ureditev na območju trga bo sledila načelom skupnega prometnega prostora. Na trgu si bo tudi po prenovi mogoče izposoditi kolo iz sistema Bicikelj. Polnilnice za električna vozila, mesta za izposojo električnih vozil iz sistema souporabe vozil in parkirna mesta za taksi vozila bomo premestili na rob trga in na druge lokacije v bližini.

   

   

  Več o projektu +

  Kakovosten javni prostor

  S prenovo želimo zvišati kakovost javnega prostora in Trgu MDB povrniti vlogo trga. Povečali bomo območja za pešce in kolesarje, prav tako bo prostor postal privlačnejši tudi za ponudnike poslovno-trgovskih storitev.

  Dela, ki jih izvaja v postopku javnega naročila izbrano podjetje KPL d.o.o. skupaj s PZG d.o.o, bodo trajala predvidoma eno leto. Pogodbena vrednost znaša 2.994.035,80 EUR brez DDV.

   

  Spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991

  V okviru prenove smo junija 2021 postavili tudi spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991, s katerim smo obeležili 30. obletnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo. 

  Na javnem natečaju za izbor likovno najboljše rešitve, ki smo ga pripravili na pobudo Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana, Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, sta zmagali kiparki Lada Sedlaček in Metka Zupanič.