Trg mladinskih delovnih brigad

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Prenovili smo Trg mladinskih delovnih brigad

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 2.754.402 €

  Navedena vrednost je brez DDV

  Prenovili smo območje severnega in južnega dela Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB) ter rekonstrukcijo križišč Aškerčeve in Prešernove ceste, Prešernove in Rimske ceste ter križišče Aškerčeve, Tržaške in Bleiweisove ceste.

  Obnovili smo vodovod, plinovod in javno razsvetljavo. Na severnem in južnem delu Trga MDB smo uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili smo 18 novih dreves in namestili urbano opremo. Verjetno najbolj opazna novost so dolge kamnite klopi, okrogle zelenice za drevesa in svetla podlaga ploščadi, s katerimi smo ustvarili prijetnejši prostor za preživljanje prostega časa. Površine med posameznimi deli so v skoraj isti ravnini, z nizkimi robniki, s čimer omogočamo udobno premikanje med posameznimi točkami tudi za osebe z oviranostmi.

  Sprva smo načrtovali, da bo nova prometna ureditev na trgu sledila načelom skupnega prometnega prostora, vendar smo se zaradi neprimernega ravnanja nekaterih voznikov motornih vozil, ki so z nevestno vožnjo in parkiranjem uničili nove površine, odločili, da bomo trg spremenili v območje za pešce in kolesarje ter tudi s preprekami omejili dostop motornim vozilom.

  Na trgu so za izposojo na voljo kolesa iz sistema Bicikelj, mogoče pa je tudi parkirati lastna kolesa na novih stojalih ob tem postajališču ali na stojalih pod nadstrešnico pri občinski stavbi na Trgu MDB 7. V bližini trga na Prešernovi ulici smo uredili prostor za polnilnice za električna vozila, na Rimski ulici pri lekarni pa mesta za izposojo električnih vozil iz sistema souporabe vozil in parkirna mesta za taksi vozila.

  S prenovo smo zvišali kakovost javnega prostora in Trgu MDB povrnili vlogo trga, ki je tako postal privlačnejši tudi za ponudnike poslovno-trgovskih storitev.

  V okviru prenove smo na trgu junija 2021 postavili spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991, s katerim smo obeležili 30. obletnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo. Na javnem natečaju za izbor likovno najboljše rešitve, ki smo ga pripravili na pobudo Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana, Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, sta zmagali kiparki Lada Sedlaček in Metka Zupanič.