Prenovili bomo ulico Bežigrad

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V okviru del bomo prenovili površine za pešce in kolesarje ter vozišče, uredili prometni grbini, na katerih bomo zarisali prehode za pešce, postavili dve avtobusni postajališči, opremljeni z nadstrešnicami - prvo pred priključkom do trgovine Lidl, drugo pa za priključkom Lavričeve ulice. Na odseku od Parmove ceste do Pleteršnikove ulice sta predvideni še rekonstrukcija kanalizacijskega voda mešanega sistema in obnova vodovoda, katerega investitor je JP Voka Snaga d.o.o.

Uredili bomo kolesarski promet

Na celotni dolžini ceste Bežigrad je predvidena ureditev kolesarskega prometa. V smeri od Dunajske ceste do Hranilniške ulice bo kolesarski promet potekal po skupni površini s pešci. Med Hranilniško ulico in Staničevo ulico bomo uredili kolesarski pas na pločniku, ki se bo za Staničevo ulico spustil na nivo vozišča in se nadaljeval do križišča Bežigrad – Parmova ulica.
Na nasprotni strani ceste, od Parmove ulice do Dunajske ceste, bo kolesarski promet v celotni dolžini ulice Bežigrad tekel po kolesarskem pasu na pločniku.

Nadvišana prehoda za pešce

V območju cestnih priključkov do trgovine Lidl, Hranilniške ulice in Staničeve ulice bomo varen prehod preko ulice Bežigrad zagotovili z dvignjenima prehodoma za pešce (ureditev prometne grbine). Na obeh straneh bomo uredili tudi pločnik, ki bo od vozišča ločen z vmesnim zelenim pasom.

 

Dela bo izvajal PZG, podjetje za gradbeništvo d.o.o. Ljubljana, s partnerjema KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o. Ljubljana, in Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. Krško. Vrednost pogodbenih del za MOL je 1.383.673,04 brez DDV, skupaj z JP Voka Snaga d.o.o. pa 2.082.765,49 EUR.