Projekt partnerstvo Šmartinska

v teku

Opis projekta

Partnerstvo Šmartinska je največji projekt urbane regeneracije v Sloveniji, začet iz pobude lastnikov zemljišč, koordinacijo katere smo prevzeli v letu 2007 s podpisom pisma o nameri z lastniki nepremičnin. Gre za območje največje nekdanje industrijske cone, ki je postalo cona trgovinskih, poslovnih in prostočasnih dejavnosti. S projektom celovite regeneracije na tem področju vzpostavljamo novo mestno cono mešane rabe, t. i. »government city«, z različnimi sodobnimi oblikami rabe mestnega prostora: poslovno rabo, družbenimi dejavnostmi, stanovanji, trgovinami idr. Dva projekta zasebnih poslovnih partnerjev sta že realizirana: Kristalna palača (najvišja poslovna stavba v Sloveniji) in Hotel Plaza. V teku je tudi izvedba projekta nakupovalnega središča IKEA, pri katerem so se pripravljalna gradbena dela že začela.