Projekta URBforDAN – za boljše upravljanje urbanih gozdov

v teku

Vrednost projekta: 690.522 €

Vrednost sredstev EU je 586.943,86 EUR.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Na območju Golovca bomo uredili osem vstopnih točk za obiskovalce, poti za pešce in kolesarje ter jahalne poti. Namestili bomo urbano opremo, med drugim lesene klopi in mize, pa tudi oznake, smerokaze in informativne table z opisom območja kot naravne dediščine, posameznih ureditev in drugih vsebin na lokaciji. Označili bomo učno pot oziroma več učnih točk in pripomočkov za izobraževanje v naravi in vzpostavili t. i. tihi območji s posebnim prostorom za sproščanje.

Uporabnikom bo na voljo tudi aplikacija za pametne telefone, ki bo nudila informacije o vsebinah na območju ter tako omogočala še boljšo izkoriščenost na novo urejenih površin. Konkretni ukrepi odvisni tudi od predlogov udeležencev posameznih delavnic in drugih dogodkov za različne javnosti.

MOL kot vodilni partner projekta

V URBforDAN sodeluje 12 projektnih partnerjev in pet pridruženih projektnih partnerjev

Poleg Mestne občine Ljubljana, ki je vodilni partner, so vključena še mesta Dunaj (Avstrija), Budimpešta (Madžarska), Zagreb (Hrvaška), Beograd (Srbija), Cluj-Napoca (Romunija) in Ivano-Frankivsk (Ukrajina). Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga in praška Fakulteta za gozdarstvo Univerze za življenjske znanosti, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture Organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 3.105.666,61 EUR, sofinanciranje iz EU sredstev znaša 2.639.816,58 EUR; vrednost projekta v MOL je 690.522,19 EUR, od tega nam je EU namenila 586.943,86 EUR (Evropska sredstva za regionalni razvoj)

Ključno je sodelovanje z deležniki

Kot posebnost s projektom razvijamo participativno in integrirano upravljanje urbanih oziroma mestnih in primestnih gozdov, ki so pomembna območja naravne dediščine. Največji izziv v Ljubljani je namreč zelo razdrobljeno lastništvo gozdov – za primerjavo: kar 90 % gozdne površine na Golovcu je v zasebni lasti – in pomanjkanje povezovanja ter koordinacije med njimi, kar ovira uresničitev navedenih ciljev.

Pričakujemo, da bomo v sklopu projekta izboljšali sodelovanje med ključnimi deležniki (upravitelji in lastniki gozdov, uporabniki oz. obiskovalci, strokovna javnost, nevladne organizacije …), in sicer z njihovim aktivnim vključevanjem v projektne dejavnosti ter ukrepe. Razvili bomo najučinkovitejšo obliko sodelovanja za povezovanje teh skupin pod mentorstvom Mestne občine Ljubljana in Zavoda za gozdove Slovenije. To bo tudi osnova za pripravo mednarodnih smernic ter prenos dobrih praks in izkušenj v druga evropska mesta.

Podrobnosti projekta najdete tukaj.