Rakuševa cesta in krožišče pri trgovskem centru Aleja

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Ob novo zgrajenem nakupovalnem centru Aleja, v Šiški, smo rekonstruirali obstoječe krožišče tako, da je bolj pretočno zaradi predvidenega povečanja prometa. Hkrati smo uredili peš in kolesarske poti ter taktilne oznake za slepe in slabovidne.