Rekonstruiramo Cesto na Poljane

v teku

Vrednost projekta: 220.695 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Februarja 2021 smo pričeli prenovo Ceste na Poljane, ki zajema rekonstrukcijo vozišča, ureditev odvodnje in površin za pešce, in sicer od križišča z Ulico Jožeta Jame na južnem delu proti Ulici bratov Komel na severnem delu, v dolžini približno 720 metrov. Na celotnem območju je predvidena posodobitev obstoječe cestne razsvetljave. Izvedli bomo tudi fizične ovire za umirjanje prometa (grbine), s čimer bomo izboljšali razmere za varnost v prometu.

Dela, ki jih izvaja podjetje Komunalne gradnje d.o.o., bodo končana predvidoma v treh mesecih.