Šestova ulica

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Uredili smo Šestovo ulico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 64.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  Izvedli smo spremembe na Šestovi ulici: uredili smo površine za kolesarje in pešce ter prenovili križišče s Cesto v Rožno dolino in s cestama Rožna dolina, cesta II, in Rožna dolina, cesta III, izvedli ločilne prometne otoke in grbino na ulici Rožna dolina, cesta III.

  S preureditvijo križišča smo spremenili geometrijo križišča in s tem pripomogli k izboljšanju preglednosti celotnega križišča ter k umirjanju prometa. Takšna ureditev križišča je prva tovrstna v Ljubljani, ki je nekoliko nenavadna, zato so predvsem zaradi razpoznavnosti sprememb posamezni deli dodatno označeni z rdeče-belimi črtami. Novost predvsem voznike motornih vozil pripravi do tega, da so na območju bolj pozorni, da zmanjšajo hitrost in da dajo prednost pešcem ter kolesarjem, ki želijo prečkati križišče.

  Na odseku od tega križišča do tistega s Tržaško cesto smo zarisali tudi dvostranski kolesarski pas in uredili površine za pešce.

  Ureditev je projektiral Krajinaris d.o.o. Vrednost del, ki jih je izvedlo podjetje Nigrad d.o.o., znaša slabih 64 tisoč evrov brez DDV.