Stanovanjski objekti Brdo II

v teku

Vrednost projekta: 45.000.000 €

Delež JSS MOL je ocenjen na 18.000.000 evrov. Preostali del investicije krije Stanovanjski sklad republike Slovenije.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) na Brdu načrtuje gradnjo sodobne stanovanjske soseske s 172 stanovanji (9.288 m2 neto uporabne primarne površine). Stanovanja bodo namenjena oddaji v neprofitni najem.

Območje, ki je namenjeno gradnji stanovanj, se nahaja v Ljubljani na Viču, vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo.

JSS MOL in Stanovanjski sklad republike Slovenije sta dosegla dogovor o delitvi zemljišča in sodelovanju v postopku natečaja in OPPN-ja. Območje OPPN-ja meri 7,2 hektara. Površina zemljišča v lasti JSS MOL je 15.946 m2 in v deležu predstavlja 23%.

Na celotnem zemljišču vseh območij E1, E2 in E3 je predvidenih skupaj 651 stanovanj, trgovina in lokali, kar bo tvorilo novo sosesko, ki se bo navezovala na zeleno zaledje ježe in PST.