Stanovanjski objekti Brdo II

izvedeno

Vrednost projekta: 45.000.000 €

Delež JSS MOL je ocenjen na 18.000.000 evrov. Preostali del investicije krije Stanovanjski sklad republike Slovenije.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

JSS MOL je z lastnimi sredstvi in posojilom Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, v območju urejanja OPPN 252 - funkcionalna enota E1, v aprilu 2021 zaključil gradnjo stanovanjske soseske, imenovane Novo Brdo. Istega meseca smo tudi začeli z vseljevanjem prvih najemnikov. Stanovanjsko sosesko sestavlja šest večstanovanjskih stavb umeščenih v zelenje, podzemna garaža, ki se razprostira pod vsemi objekti ter manjši večnamenski nestanovanjski objekt – paviljon. Soseska premore 174 javnih neprofitnih in po strukturi različnih stanovanjskih enot, 174 parkirnih mest v podzemni garaži in 27 parkirnih mest na terenu.