Tavčarjeva ulica

v teku

Vrednost projekta: 662.123 €

Navedena vrednost je pogodbena vrednost z DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

V okviru rekonstrukcije bomo preuredili del Tavčarjeve med RTV in Slovensko cesto. Obnovili bomo vozne površine, pločnike, kolesarsko stezo ter javno razsvetljavo. V trikotnem križišču Komenskega-Dalmatinova-Tavčarjeva pri RTV bomo uredili krožišče.

Izvajalec del je podjetje PZG d.o.o.