Tavčarjeva ulica

v teku

Vrednost projekta: 662.123 €

Navedena vrednost je pogodbena vrednost z DDV.

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Po prenovljenem delu Tavčarjeve ulice je že stekel promet

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Po prenovljenem delu Tavčarjeve ulice je že stekel promet. Dela na pločnikih med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto še potekajo in bodo končana predvidoma do 15. decembra.

  Več o projektu +

  Prometni režim na Tavčarjevi ulici ostaja enak prejšnjemu, pomembna novost pa je krožišče pri stavbi Radiotelevizije Slovenija, ki nadomešča trikotno križišče Komenskega–Dalmatinova–Tavčarjeva ulica ter omogoča boljši pretok prometa in vodenje kolesarjev.
  Prenovili smo cestišče, kolesarsko stezo in kolesarski pas, javno razsvetljavo in večji del pločnikov na odseku med Resljevo in Slovensko cesto. Na odseku pred sodno palačo so kolesarske površine urejene kot kolesarska steza, na drugih delih ulice pa kot kolesarski pas. Prenovili smo tudi celo področje pred sodno palačo.