Tavčarjeva ulica

izvedeno

Navedena vrednost je pogodbena vrednost z DDV.

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Končali smo s prenovo Tavčarjeve ulice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Prenova prinaša izboljšave predvsem za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prometa. Prenovili smo cestišče, kolesarsko stezo oziroma pas, ki je na parterju pred sodiščem označen s točkami iz nerjavečega jekla, javno razsvetljavo in pločnike na potezi od Resljeve do Slovenske ceste.

  Več o projektu +

  Pomembna pridobitev je tudi krožišče na stiku Dalmatinove ulice, Ulice Komenskega ter Kolodvorske in Tavčarjeve ulice, s katerim smo nadomestili trikotno križišče ter omogočali boljši pretok prometa in vodenje kolesarjev. Čisto končno podobo bo območje dobilo, ko bodo vremenske razmere ugodne za saditev cvetlic in zelenja pred sodiščem.

  Nova parkirna mesta za kolesa in električna vozila

  Posegli smo tudi v priključke Miklošičeve ceste in Cigaletove ulice, kjer smo uredili nadvišana prehoda za pešce ter izboljšali vodenje kolesarjev, s čimer zagotavljamo boljšo varnost šibkejšim udeležencem v prometu.

  Postavili smo tudi 68 novih stojal za kolesa (vključno s tistimi pred sodiščem). Na Tavčarjevi in Cigaletovi ulici smo zarisali skupno šest parkirnih mest za električna vozila, kjer so tudi tri polnilnice.