Ulica Jana Husa

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Preuredili smo Ulico Jana Husa med Gortanovo in Kosovelovo ulico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 395.632 €

  Vrednost je brez DDV.

  Rekonstruirali smo Ulico Jana Husa na odseku med Gortanovo ulico in navezavo na Kosovelovo ulico. Pred rekonstrukcijo je bila ulica dvosmerna z neurejenim divjim parkiranjem. Po novi ureditvi je ulica enosmerna z navezavo na Kosovelovo ulico z urejenim dvostranskim parkiranjem, urejenim dvostranskim pločnikom, uredili pa smo tudi kolesarsko stezo v nasprotni smeri prometa. Kolesarji v smeri prometa vozijo po vozišču, saj gre za območje urejeno kot »cona 30«. Zasadili smo tudi nova drevesa.

  Izvajalec: Komunalne gradnje d.d.

 • Uredili smo Ulico Jana Husa med Povšetovo in Gortanovo ulico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 283.388 €

  Vrednost je z DDV.

  Uredili smo Ulico Jana Husa med Povšetovo in Gortanovo ulico. Prenovili smo vozišče in uredili enosmerno ulico z iztekom na Povšetovo. Na novo smo uredili parkirišča, kolesarske steze, pločnike, posekali nevarna drevesa in zasadili nova.