Ulica Reber

izvedeno

Vrednost projekta: 485.555 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Zaključili smo s prenovo ulice Reber. Prenovili smo del od ulice Stari trg do začetka Osojne poti in Mačje steze oziroma križanja z Ulico na grad na eni strani ter do hiše Reber 3 na drugi strani.

V celoti smo obnovili tlakovanje ulice, obnovili smo tudi stopnišče ter ga na novo postavili tam, kjer je bilo to potrebno.
Na zahodnem delu ulice smo statično ojačali in obnovili oporni zid. Na delu ulice smo uredili kanalizacijo, vodovod in plinovod, prestavili smo TK omrežja ter prenovili cestno razsvetljavo.

Izvajalec del je bil PZG d.o.o. s podizvajalcem PROHAUS d.o.o.