Ulica Reber

v teku

Vrednost projekta: 485.555 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Prenovili bomo ulico Reber od ulice Stari trg do začetka Osojne poti in Mačje steze oz. križanja z Ulico na grad na eni strani in do hiše Reber 3 na drugi strani. V celoti bomo obnovili tlakovanje ulice z zaključki, obnovili bomo tudi stopnišče ter ga na novo postavili tam, kjer je to potrebno. Na zahodnem delu ulice Reber bomo statično ojačali in sanirali oporni zid. Odstranili bomo celotno obstoječe cestišče in stopnišče vključno s celotno sestavo pod pločniki in na enem delu izvedli kanalizacijo, vodovod in plinovod. Prestavili bomo TK omrežja ter postavili in prenovili cestno razsvetljavo.