Upravljanje z objekti za potrebe delovanja četrtnih skupnosti MOL

izvedeno

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana zagotavljamo prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, v katere se vključujejo društva, skupine in drugi deležniki. Prostore stalno uporablja 276 različnih uporabnikov (pravne osebe).

Sodelavci Službe za lokalno samoupravo in predsedniki četrtnih skupnosti so meščankam in meščanom na voljo na 51 različnih lokacijah v Ljubljani.

Od leta 2007 smo celovito obnovili objekte:

1. Polje 12,
2. Cesta II. grupe odredov 43,
3. Prušnikova 99,
4. Kebetova 1,
5. Pot do šole 2a,
6. Belokranjska 6,
7. Bratovševa ploščad 30.

Obnovili smo tudi poslovne prostore na:

1. Štefanovi 9 in 11,
2. Rozmanovi 12,
3. Litijski cesti 38,
4. Poti k ribniku 20,
5. Vojkovi 1,
6. Tbilisijski 22 a,
7. Viški 38,
8. Pločanski 8,
9. Prušnikovi 106.

Invalidom smo dostop v objekte omogočili s premičnimi ali fiksnimi klančinami.