Uredili bomo prostor ob Ljubljanici od Novega do Dvornega trga

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Uredili bomo prostor ob Ljubljanici od Novega do Dvornega trga

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.243.474 €

  Navedena vrednost je brez DDV.

  Obnova, ki smo jo začeli junija 2021, obsega območje od Novega trga do Zlate ladjice (območje 1), Jurčičev trg z Židovsko ulico in Hribarjevim nabrežjem (območje 2) do Židovske steze ter Hribarjevo nabrežje od Čevljarskega mostu do Dvornega trga (območje 3). Obravnavano območje prenove se nahaja znotraj kulturne dediščine Ljubljana – srednjeveško mestno jedro, zato smo predhodno izvedli tudi arheološka izkopavanja.

  Tlak iz granitnih kock in v vzorcu valovnice se nadaljuje od Novega trga v smeri Jurčičevega trga. Na stiku med stavbami in tlakom sta položeni dve vrsti granitnih kock. Obnovili smo kanalizacijo in plinovod.

  Območje bomo dodatno ozelenili s štirimi platanami, ki bodo skupaj z obstoječimi štirimi drevesi tvorile t. i. »dvorano platan«, tri obstoječe vrbe na vogalih Čevljarskega mostu pa bomo skladno z idejo arhitekta Jožeta Plečnika dopolnili s še eno vrbo.

  Na Jurčičevem trgu bomo obnovili historičen tlak z motivom romba (Plečnikova zasnova iz leta 1929), uredili odvodnjavanje in nivojsko uskladili del pred stavbami na trgu.

  Na delu Hribarjevega nabrežja bomo obnovili tlak, zamenjali klopi in litoželezne rešetke okoli obstoječih dreves ter uredili javno razsvetljavo.

  Dela izvaja KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o. Ljubljana kot vodilni partner s partnerjem PZG, podjetje za gradbeništvo d.o.o. Ljubljana.

  Vrednost pogodbenih del za MOL je 790.670,09 brez DDV, skupaj z JP Voka Snaga d.o.o. pa 1.243.474,35,49 EUR.