Ureditev ulic ob Gospodarskem razstavišču

izvedeno

Vrednost projekta: 195.908 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Za Gospodarskim razstaviščem, ob Severnem parku, je več manjših ulic, ki so ključnega pomena za dostop do Gospodarskega razstavišča, Baragovega semenišča in seveda za stanovalce, ki živijo v tem območju. Ker so bile ulice dotrajane in poškodovane, smo se odločili za sanacijo obstoječih vozišč ter ureditev površin za pešce in površin za mirujoči promet. Obnovili smo Robbovo, Detelovo in Valjhunovo ulico (odsek med staro Linhartovo in Detelovo) ter staro Linhartovo cesto.

Prenovo je izvedlo podjetje Gradbenik d.o.o..