Hribarjeva vila - Vila Zlatica

izvedeno

Vrednost projekta: 1.417.700 €

Vrednost investicije je brez DDV.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Hribarjevo vilo (Vila Zlatica) z vrtom smo v celoti prenovili v skladu s smernicami konservatorskega načrta, ki ga je leta 2016 pripravil Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt. 

V njej smo uredili muzejsko zbirko, posvečeno bivalni kulturi ljubljanskega meščanstva in vzpostavili pregledno razstavo o delu nekdanjega župana Ivana Hribarja. Postavitev v večini vključuje eksponate (pohištvo, osebni predmeti, slike idr.) iz zapuščine Hribarjeve hčere Zlatice.

Program, na osnovi katerega je izdelana projektna dokumentacija za obnovo

Vila je v upravljanju Muzeja in galerija mesta Ljubljana (MGML), ki bo svoj program v Vili Zlatica izvajal v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur (FSK). FSK deluje na področju kulture in je večino svojih programov usmeril v slovanski svet, ki ga je ljubljanski župan Ivan Hribar močno zaznamoval s svojim delom in svojimi povezavami. Njegova povezava s slovanskim svetom je bila večplastna in je močno vplivala na kulturno življenje v Ljubljani. Njegova zbirka knjig je bila osnova za začetek Slovanske knjižnice v Ljubljani.

FSK bo svoj program izvajal predvsem v pritličju, obenem pa omogočal tudi dostopnost do muzejske predstavitve Ivana Hribarja in njegovega življenja. Informacijski prostor za obiskovalce je dopolnjen s prodajno galerijo predmetov, ki so vezani na dejavnosti v Vili Zlatici. V pritličju so garderoba in sanitarni prostori za obiskovalce. Knjižnica, ki je opremljena z originalnim pohištvom in tlakom ter pooseblja življenje v Vili Zlatici, ki ga je živela družina Hribar, bo v živo predstavljala Zbirka 100 slovanskih romanov z branji, prevodi, zgodbami avtorjev iz devetih slovanskih držav. Razstavni prostori so namenjeni občasnim razstavam in predstavitvam tem, ki jih skupaj izvajata FSK in MGML.

Muzejska predstavitev je v 1. nadstropju in na podstrešju:

  • ambientalna razstava, opremljena z izvirnim ohranjenim pohištvom in predmeti iz Vile Zlatice,
  • razstave, ki se navezujejo na življenje in delo župana Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, predstavitev začetka II. svetovne vojne v bunkerju, socialna zgodovina Ljubljane je predstavljena na podstrešju); manjši del je namenjen kot poklon dr. Zlatici Hribar.