Hribarjeva vila - Vila Zlatica

v teku

Vrednost projekta: 1.927.315 €

Celotna investicija je ocenjena na 1.927.315 EUR.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Hribarjevo vilo (Vila Zlatica) z vrtom bomo v celoti prenovili v skladu s smernicami konservatorskega načrta, ki ga je leta 2016 pripravil Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt. 

V njej bomo uredili muzejsko zbirko, posvečeno bivalni kulturi ljubljanskega meščanstva in vzpostavili pregledno razstavo o delu nekdanjega župana Ivana Hribarja. Postavitev bo v večini vključevala eksponate (pohištvo, osebni predmeti, slike, idr.) iz zapuščine Hribarjeve hčere Zlatice.

 

Celotna investicija ocenjena na 1.927.315 EUR.

Program, na osnovi katerega je izdelana projektna dokumentacija za obnovo

Vila je v upravljanju Muzeja in galerija mesta Ljubljana (MGML), ki bo svoj program v Vili Zlatica izvajal v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur (FSK). FSK deluje na področju kulture in je večino svojih programov usmeril v slovanski svet, ki ga je ljubljanski župan Ivan Hribar močno zaznamoval s svojim delom in svojimi povezavami. Njegova povezava s slovanskim svetom je bila večplastna in je močno vplivala na kulturno življenje v Ljubljani. Njegova zbirka knjig je bila osnova za začetek Slovanske knjižnice v Ljubljani.

FSK bo svoj program izvajal predvsem v pritličju, obenem pa omogočal tudi dostopnost do muzejske predstavitve Ivana Hribarja in njegovega življenja. Informacijski prostor za obiskovalce bo dopolnjen s prodajno galerijo predmetov, ki so vezani na dejavnosti v Vili Zlatici. V pritličju bo garderoba in sanitarni prostori za obiskovalce. Knjižnica, ki je opremljena z originalnim pohištvom in tlakom ter pooseblja življenje v Vili Zlatici, ki ga je živela družina Hribar, bo v živo predstavljala Zbirka 100 slovanskih romanov z branji, prevodi, zgodbami avtorjev iz devetih slovanskih držav. Razstavni prostori bodo namenjeni občasnim razstavam in predstavitvam tem, ki jih bosta skupaj izvajala FSK in MGML.

Muzejska predstavitev bo v 1. nadstropju in na podstrešju:

  • ambientalna razstava, opremljena z izvirnim ohranjenim pohištvom in predmeti iz Vile Zlatice,
  • razstave, ki se navezujejo na življenje in delo župana Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, predstavitev začetka II. svetovne vojne v bunkerju, socialna zgodovina Ljubljane bo predstavljena na podstrešju); manjši del bo namenjen kot poklon dr. Zlatici Hribar.