Rekonstrukcija Vodovodnega mostu

v teku

Zaključek projekta: 2023

Opis projekta

Za potrebe premostitve napeljav za pitno vodo preko Ljubljanice je bila konec 80-ih let prejšnjega stoletja postavljena mostna konstrukcija v Črni vasi pri Lipah, danes imenovana Vodovodni most.

Obstoječi most žal ni prilagojen javni uporabi za prehajanje peščev in kolesarjev zato s pričujočim projektom sledimo želji povezovanja velikega zavarovanega območja kulturne dediščine in naravnih vrednot na desnem bregu Ljubljanice z že izvedenimi parkovnimi ureditvami na območju Rakove jelše, južno od avtocestnega priključka Ljubljana center.

Zaradi kompleksnosti postavitve novih premostitvenih objektov v zavarovanem območju smo iskali možnosti v nadgradnji obstoječega infrastrukturnega objekta, ki bi ga bilo mogoče z minimalnimi posegi prilagoditi za javno rabo in ima glede na svojo lego in dostopnost dobre možnosti za vključevanje v mrežo peš in kolesarskih poti po barju in povezovanju Ljubljane z naselji na južnem robu Ljubljanskega barja.

Projekt vključuje

 • Povezali bomo Ljubljansko barje in naselja na Rakovi jelši

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Osnovni podatki:

  Razpon preko Ljubljanice: 50 m
  Širina mostne konstrukcije: 3,23 m
  Širina prečnega prereza hodnika na sredini mostu: 2,2 m


  Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI) za rekonstrukcijo mostu: MEDPROSTOR

  Izdelava PGD in PZI za rekonstrukcijo primarnega vodovoda Brest – Ljubljana na odseku prečkanja preko Ljubljanice v Črni vasi: MEDPROSTOR