Vrtci Viški Gaj, enota Zarja

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Enoto Zarja smo celovito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 1.905.743 €

  Navedena je vrednost z DDV; od tega znaša delež energetske sanacije, ki je vključen v projekt JZP EP EOL3, 451.869,40 EUR.

  V sklopu energetske obnove smo sanirali dotrajane elektroinštalacije, zamenjali razsvetljavo in uredili toplotno ogrevanje. Posodobili smo tudi notranje površine vrtca. V okviru zunanje ureditve smo postavili nadstrešek in kolesarnico ter uredili igrišče.

 • Sanirali smo elektro instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 53.899 €

  Sanirali smo elektro instalacije in dokupili opremo za enote Zarja, Bonifacija in Kozarje.

 • Sanirali smo otroške sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 113.795 €

  V letu 2017 in 2018 smo sanirali otroške sanitarije, ogrevanje, elektro instalacije in predelne stene. Projekt obsega tudi izvedbo PZI projektne dokumentacije.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 4.154 €

  Projekt obsega nakup in postavitev igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču preko izvedbe plana malih del četrtnih skupnosti.

 • Kotlovnica, telovadnica, igralnice, okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 289.118 €

  Projekt obsega obnovo kotlovnice, ureditev večnamenskega prostora (telovadnice) z ureditvijo zunanje površine, obnovo trakta igralnic in zamenjavo oken.

 • Obtočne črpalke, požarna varnost

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 3.707 €

  Projekt obsega zamenjavo obtočnih črpalk in ureditev požarne varnosti.