Vrtec Galjevica, enota Galjevica

v teku

Zaključek projekta: 2025

Projekt vključuje

 • Načrtujemo gradnjo nove enote Vrtca Galjevica

  v teku

  Leto zaključka: 2025

  Načrtujemo gradnjo nove enote, ki bo poleg oddelkov vključevala tudi nove upravne in servisne prostore. Prav tako bomo uredili zunanje igralne in zelene površine ter zaklonišče ob obstoječi enoti Galjevica.

 • Enoto Galjevica Vrtca Galjevica smo energetsko obnovili in zgradili nov prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 1.500.000 €

  Investicija je zajemala dva ločena projekt v sklopu JZ partnerstva v projektu EOL 2, in sicer prenovo kotlovnice z ogrevanjem, ki je priključeno na kotlovnico OŠ Oskarja Kovačiča ter energetsko sanacijo zunanjega ovoja in notranje razsvetljave objekta 10 oddelčne enote vrtca s pomožnimi prostori in dodatnimi prostori uprave ter dodatnimi deli za celovito sanacijo objekta.

  Za celostno sanacijo so bili izvedeni naslednji ukrepi: zamenjana so vsa zunanja vrata in okna, strešna kritina z žlebovi, sanirane so strelovodne naprave, zamenjan je del stavbnega pohištva, zamenjana so zunanja konzolna senčila s fiksnimi pergolami v atrijih vseh 10 igralnic, zamenjane so lesene talne obloge v 8 igralnicah ter vinilni tlak v vključno z izolacijo in estrihom na hodnikih, v garderobah ter upravi, preplesk sten in stropov, vzpostavljeno je hlajenje vseh 10 igralnicah s SPLIT sistemi, vzpostavljena je zasilna razsvetljava in zunanje luči na igrišču, sanirani so bili vsi trije sanitarni prostori za odrasle, prenovljeno je pohištvo z notranjimi vrati uprave.
  Hkrati je v okviru dodatnih del potekala tudi izgradnja 183 m2 velikega prizidka večnamenske dvorane s pomožnimi prostori (garderoba, 2 shrambi), ki bo pomembno obogatila vzgojno izobraževalno delo 200 otrokom, zaposlenim in staršem. Dvorana je opremljena tudi z osnovno športno opremo letvenikov in blazin, ki je primerna za vse starostne skupine predšolskih otrok, baletni drogovi z ogledali bodo omogočali tudi razvoj plesne dejavnosti, hkrati pa je dvorana pridobila tudi 100 sedežev za odrasle.

  Projekt poteka v okviru druge faze projekta Energetska obnova Ljubljane.

 • Uredili smo pedagoško sobo in knjižnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 205.182 €

  Uredili smo pedagoško sobo, sobo za razgovore in knjižnico. Prav tako smo razširili hodnik in sanirali instalacije. V pralnici smo uredili podstavek za opremo in kupili industrijski pralni stroj. Dokupili smo tudi aparate za kuhinjo.

  Uredili smo še okolico vrtca, in sicer smo zamenjali zunanjo ograjo ter uredili zelene površine.

 • Sanirali smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 72.311 €

  Na igrišču smo zamenjali neustrezne podloge in igrala. 

  Zaradi zamakanja smo sanirali tudi zaklonišče in opravili manjša popravila v kuhinji.

 • Obnovili smo pralnico, prostore za delilno kuhinjo in izvedli še druga sanacijska dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 473.587 €

  Obnovili smo pralnico in prostore za ureditev delilne kuhinje. Sanirali smo tudi kanalizacijo, vodovod, elektroinstalacije in zamenjali preperele instalacije centralnega ogrevanja ter dotrajana svetila.

 • Prenovili smo večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 135.169 €

  Prenovili smo večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico ter delno prenovili dve igralnici, kjer smo zamenjali tudi dotrajano opremo. Zaradi zamakanja smo delno sanirali tudi vezni hodnik ter streho z zaprtjem tehničnega dostopa.

 • Uredili smo terase

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 79.528 €

  Projekt obsega ureditev teras, menjavo notranjih vrat in nujno sanacijo parketa.

 • Zamenjali smo uničena igrala in dodatno sanirali igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 47.085 €

  Projekt obsega nujno sanacijo igrišča in zamenjavo uničenih igral v enotah Galjevica in Orlova.

 • Obnova igralnice in zamenjava uničene opreme

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 12.818 €

  V letu 2013 smo sanirali igralnico, obnovili parket, zamenjali uničeno opremo in električne grelce ter kupili likalni stroj.

 • Zunanji tlak ter igralnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 17.190 €

  Projekt obsega obnovo dela zunanjega tlaka. Za 1. starostno obdobje smo prilagodili igralnico ter kupili in montirali novo opremo.

 • V enoti Galjevica in Orlova smo med drugim obnovili tlak in varnostno razsvetljavo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.581 €

  Navedeni znesek vključuje dela v enotah Galjevica, Orlova in Pot k Ribniku. V enoti Galjevica smo delno popravili tlak, obnovili varnostno razsvetljavo in popravili pralni stroj, v enoti Orlova smo prav tako popravili tlak in varnostno razsvetljavo, zamenjali tipala za ogrevanje ter termostatske ventile, obnovili vhode in vhodne vetrolove z domofoni ter nadzor. V enoti Pot k Ribniku smo izvedli še popravilo pomivalnega stroja.

 • Zamenjali smo kombi za prevoz prehrane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 10.224 €

  Zamenjali smo kombij za prevoz prehrane

 • Pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 180.312 €

  Projekt obsega zamenjavo pomivalnega stroja v kuhinji.

 • Sanitarije, pralnica, strelovodi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 107.447 €

  Projekt obsega končno fazo obnove sanitarij, interventno sanacijo izliva vode v pralnici in ureditev strelovodov v enoti Orlova.

 • Plinski kotel

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 7.395 €

  Projekt obsega zamenjavo plinskega kotla v kuhinji.