Vrtec Mladi Rod, enota Kostanjčkov

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Enoto Kostanjčkov Vrtca Mladi rod bomo celovito obnovili

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Enoto bomo celovito prenovili. Vzpostavili bomo nove pralnice za potrebe vseh enot vrtca Mladi rod ter dogradili nov večnamenski prostor. Načrtujemo tudi ureditev zunanjih površin, pri čemer bomo preoblikovali obstoječi hribček na severnem delu parcele in zasnovali nove igralne površine igrišča in tlakovane poti.

 • Sanirali smo prezračevalni sistem

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 53.535 €

  V kuhinji smo sanirali prezračevalni sistem in vgradili elektromagnetni plinski ventil.

 • Uredili smo vhod, požarno javljanje in delno igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 60.462 €

  Projekt obsega prenovo vhoda/dostopa za starše ter ureditev požarnega javljanja, delno ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme ter sanacijo igrišča pred objektom.

 • Sanirali smo sanitarije, terase, igralnice ter zamenjali dotrajano opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 246.985 €

  Projekt obsega sanacijo sanitarij, nujno zamenjavo dotrajane opreme in ureditev treh zunanjih teras. Sanirali smo tudi dve igralnici, v katerih smo prav tako zamenjali dotrajano opremo. V enoti smo zamenjali tudi dotrajane stropne obloge ter svetilke.

 • Igralnice so sanirane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 10.726 €

  Projekt obsega nadaljevanje sanacije igralnic.

 • Obnova vrtca

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 354.554 €

  Projekt obsega predzadnjo fazo obnove vrtca, ureditev priključnega vročevoda in ureditev skupnega razvoda.

 • Obnova vrtca (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 235.202 €

  Projekt obsega nadaljna obnovo vrtca (II. faza), zamenjavo opreme, zamenjavo oken, PZI dokumentacijo za izvedbo vročevodnega priključka (sofiananciranje z OLS) in ureditev treh novih oddelkov vrtca na OŠ Savsko naselje.

 • Okna, streha (1. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 162.836 €

  Projekt obsega zamenjavo oken, sanacijo strehe ter 1. fazo obnove vrtca.