Vrtec Šentvid, enota Sapramiška

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Vrtec smo celovito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 2.688.773 €

  vrednost je brez DDV:
  od tega EKO SLAD 70.491 EUR brez DDV
  EOL3 202.198 EUR brez DDV

  Vrtec smo celovito prenovili, uredili novo pralnico in kuhinjo ter prostore uprave vrtca. 
  Dela so potekala v okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane 3.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 197.389 €

  Projekt obsega izgradnjo igrišča in parkirišča.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 8.711 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij.

 • Kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 363.754 €

  Projekt obsega prenovo kuhinje.

 • Kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 33.079 €

  Projekt obsega sanacijo kanalizacije.

 • Požarne stopnice, dvigalo za dovoz hrane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 4.776 €

  Projekt obsega ureditev požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane (revizija projektne dokumentacije).

 • Centralno ogrevanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 4.511 €

  Projekt obsega popravilo centralnega ogrevanja.

 • Atriji, asfaltne površine za pešpoti, igro in športne dejavnosti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 450.000 €

  Projekt obsega prenovo petih atrijev in ureditev asfaltnih površin za pešpoti, igro in športne dejavnosti.
  Konec septembra 2010 je potekala otvoritev petih prenovljenih atrijev vrtca Šentvid – enote Sapramiška v skupni kvadraturi preko 700 m2 in dodatnih 300 m2 urejenih asfaltnih površin za pešpoti in površine za igro in športne dejavnosti.
  Posamezni atrij je namenjen po trem skupinam, ki vanj dostopajo iz igralnic ali skozi glavni vhod. Predvideno je tudi prehajanje otrok v druge atrije, zato so igrala v atrijih različna. Igrišče je namenjeno skupno preko 300 otrokom vrtca Šentvid – enote Sapramiška.
  Z obnovo atrijev smo povečali kvadraturo, zagotovili največjo varnost otrok pri igri, ohranili drevesa, izdelali velik peskovnikov z mivko, opremili atrije z večnamenskimi in kvalitetnimi igrali in poskrbeli za ustrezno senčenje atrijev, saj so obrnjeni na južno stran.
  Atriji so zasnovani enotno z velikim peskovnikom, ravno igralno površino ter s po tremi različnimi igrali. Senčenje je urejeno s senčitvenimi jadri, ki razprta pričarajo vtis dnevne sobe v naravi. Projektna dokumentacija je bila izdelana v biroju Curk arhitektura, s.p., dela je po izvedenem javnem naročilu s pogajanji izvajalo podjetje GP Bežigrad, d.d., nadzor nad deli pa je opravljalo podjetje Interm, d.o.o.

 • Vzpostavili smo nov oddelek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 270.372 €

  Uredili smo prostore za novi oddelek vključujoč kanalizacijo in napušč. V okviru projekta smo v enoti Mravljinček uredili tlake na terasah in izdelali projekt celostne ureditve atrijev z igrali ter v enoti Vid obnovili sanitarije in zamenjali okna.

 • Okna, vodovodna instalacija, sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 128.918 €

  Projekt obsega zamenjavo oken, interventno popravilo vodovodne instalacije in sanitarij.

 • Kurilnica, centralno ogrevanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 8.650 €

  Projekt obsega odstranitev kurilnice in intervencijo na centralnem ogrevanju.