Črna vas

v teku

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Komunalno in prometno urejamo Črnovaško cesto

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  V okviru projekta bomo Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana komunalno in prometno uredili dotrajano cesto Črna vas.
  Prenovili bomo vse komunalne in druge vode – vodovod, kanalizacijo, plinovod, električno in telekomunikacijsko napeljavo, javno razsvetljavo – ter uredili pločnik, kolesarsko stezo in vozišče.

  Tako bomo zagotovili varnejše, udobnejše in prijetnejše površine za vse udeležence v prometu ter višjo kakovost bivanja za okoliške prebivalce.

  Ker je projekt prometne ureditve Črnovaške ceste umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, je predvideno, da bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav – DRR.

  Dela bo izvajalo podjetje CGP d.d. v sodelovanju s partnerskim podjetjem PRENOVA-GRADBENIK d. o. o.