Zaloška cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Obnovili smo Zaloško cesto in zgradili novo krožišče v Kašlju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 2.760.396 €

  Obnovili smo Zaloško cesto in zgradili krožišče, ki povezuje Zaloško, Kašeljsko, Cesto 30. avgusta in Milčetovo pot. Uredili smo pločnik, varnejše obojestranske kolesarske steze, postajališče LPP, pri OŠ Polje prehod za pešce, ob Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Polje pa novo parkirišče z urejenimi dostopi za osebe z gibalnimi oviranostmi.

  Med gradnjo smo deloma na novo zgradili in deloma obnovili fekalno kanalizacijo po Zaloški cesti, zgradili novo meteorno, elektrokabelsko in TKK kanalizacijo, obnovili vodovod in plinovod ter na novo namestili cestno razsvetljavo in semaforje na Vevški cesti.

  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOLSredstva smo pridobili na podlagi javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je tako delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS).

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 21

 • Na Zaloški smo uredili manjkajoči del kolesarske steze do križišča s Cesto španskih borcev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Uredili smo manjkajoči del klesarske steze na Zaloški cesti do križišča s Cesto španskih borcev. Ureditev je eden izmed trajnih ukrepov Evropskega tedna mobilnosti 2017 in del Heinekenove kampanje Mesto kolesari, ki je potekala septembra 2016 v sklopu projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Kolesarji so z mobilno aplikacijo #mestokolesari beležili prevožene kilometre in tako prispevali svojo energijo za obnovo cestnih odsekov in gradnjo novih kolesarskih poti.

 • Obnovili smo Zaloško na odseku od priključka na vzhodni del obvoznice do Zadobrovške

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 4.282.785 €

  Projekt obnove Zaloške ceste na odseku od priključka na vzhodno avtocesto do Zadobrovške ceste obsega preureditev obstoječe Zaloške ceste v štiripasovno cesto z obojestransko kolesarsko stezo in hodniki za pešce. Med voziščema bo potekala sredinska zelenica prav tako pa bo zelenica med voziščem in kolesarsko stezo ter hodnikom za pešce. Ob gradnji bo potekala sočasna gradnja primarnega meteornega in fekalnega kanala z navezavami z Zadobrovške ceste ter naprej po Zaloški cesti do Vevške ceste.

  Preureja in na novo se gradi tudi plinovod, elektrokabelska kanalizacija za potrebe Elektro Ljubljana, telekomunikacijska kanalizacija, ulična razsvetljava in vodovod.

  V prvi fazi so dela potekala na južni strani sedanje trase Zaloške ceste, razen v območju križišča z Zadobrovško cesto, kjer se je najprej izvedlo novo križanje z Zadobrovško cesto in zapora Zadobrovške ceste. V drugi fazi bo promet potekal po novo zgrajeni Zaloški cesti, dela se bodo izvajala na sedanji Zaloški cesti. V tem času bodo občasno onemogočeni dostopi v posamezne ulice na severnem delu Zaloške ceste.