Zavetišče za živali Gmajnice

v teku

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Gradnja novega zavetišča za zapuščene živali Ljubljana

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 6.700.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Prostore nekdanje goveje farme Ljubljanskih mlekarn, ki so bili leta 2002 preurejeni v zavetišče sistematične oskrbe zapuščenih psov in mačk pri nas, bodo zamenjali največji in najsodobneje urejeni prostori v Sloveniji, ki bodo poleg osnovne naloge zavetišča omogočali tudi razvoj središča za obravnavo širše problematike odgovornega skrbništva in dobrobiti hišnih živali in izobraževanje ter usposabljanje mladih strokovnih kadrov in tudi zainteresirane javnosti. 

  Več o projektu +

  Zavetišče prijaznejše obiskovalcem, prostovoljcem in drugim uporabnikom

  Idejna zasnova predvideva rušitev dveh obstoječih objektov – zavetišča za živali in uprave ter gradnjo naslednjih objektov: sprejemne in veterinarske ambulante, zavetišča za pse, zavetišča za mačke, upravne stavbe, skladišča, servisnega objekta s čistilno napravo, energetskega prostora ter prostora za odpadke. 

  Kapacitete za oskrbo psov se bodo glede na število bivalnih prostorov zmanjšale, vendar se bivalni prostori izboljšujejo in bodo omogočali namestitev tudi več psov skupaj.

  Kapacitete mačk se bodo bistveno povečale, saj bomo trenutnih 46 podstandardnih nadomestili z 64 dvojnimi bivalnimi prostori v skladu s standardi. Nove kapacitete bodo omogočale namestitev tudi čez 200 zapuščenih mačk, kot so potrebe zavetišča v zadnjih letih. Izboljšali se bodo servisni prostori s karanteno in veterinarsko ambulanto, ki bodo zagotavljali boljšo oskrbo živali, boljše preprečevanje širjenja kužnih bolezni, varnejše delovne razmere za zaposlene in varnejše okolje za obiskovalce.

  Vse skupaj bo tudi omogočalo boljšo organizacijo dela in še boljše storitve za lokalno skupnost, zaradi česar je zavetišče tudi ustanovljeno.

  Dve fazi gradnje 

  Gradnja bo potekala v dveh fazah. Prva faza, ki zajema gradnjo zavetišča za pse, upravne stavbe, skladišča in servisnega objekta, bo predvidoma končana v sredini leta 2019.

  Druga faza zajema gradnjo zavetišča za mačke in objekt s sprejemno ter veterinarsko ambulanto in bo zaključena predvidoma v letu 2020.V teku je še postopek javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene in medicinske (veterinarske opreme).

 • Streha, nadstrešek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega prenovo strehe in nadstreška. Projekt smo izvedli s pomočjo donacije.

 • Pesjaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega prenovo. Projekt smo izvedli s pomočjo donacije.

 • Prostori za karanteno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 1.759 €

  Projekt obsega sanacijo stropnih grelnih cevi.