Zavetišče za živali Gmajnice

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je največje zavetišče v Sloveniji, ustanovljeno med prvimi, v njem pa najde varno zavetje kar četrtina slovenskih zapuščenih živali.

Pohvalimo se lahko z ogromnim strokovnim napredkom: živali oskrbujemo po najvišjih strokovnih protokolih za zavetišča v Sloveniji in med naprednejšimi v svetu ter ne izvajamo evtanazij, kadar je potrebna daljša namestitev živali.

Največji napredek v zadnjih letih je med drugim začetek strokovne socializacije in prevzgoje psov z neželenim vedenjem ter strokovno usposabljanje prostovoljcev – sprehajalcev zavetišča, ki veliko psom omogoča predvsem posvojitev in dodatno spodbuja splošen trend šolanja in vzgoje psov ter povečuje odgovornost skrbnikov.

Več +

Kako pomagam Zavetišču, tudi če živali ne morem posvojiti?

 • S sprehajanjem psov  je vsakdo, ki pripravljen pomagati dobrodošel in nam dragocen. Na spletni strani zavetišča je podrobno predstavljen postopek in program usposabljanja. Namreč le usposobljeni polnoletni sprehajalci lahko opravljajo delo sprehajanja, saj je sprehajanje v zavetišču veliko več kot le sprehod v naravi. 
 • Z začasnim skrbništvom za osirotele mačje mladiče lahko pomagajo številnim zapuščenim mačjim mladičem. 
 • Občani lahko pomagajo pri skrbi za prostoživeče mačke, in sicer z ulovom za namen sterilizacije/kastracije in tako preprečitev kotitve neželenih mladičev, še več mačkam na ulici. Za informacije naj se zainteresirani obrnejo na Zavetišče. 
 • Občani lahko všečkajo Facebook stran Zavetišča, kjer so objavljene fortografije živali za posvojitev.  
 • Pišejo zgodbe o tem, kako so našli žival in ji pomagali ter s tem vzpodbujajo druge.
 • Delijo svoje dogodivščine s posvojenimi živali iz zavetišča čim širše in tako vzpodbujajo posvojitve iz zavetišča.
 • Osveščajo bližnje, prijatelje, sosede  o odgovornem odnosu do živali in tako pomagajo k večanju odgovornosti celotne družbe.
 • Pomagajo s finančnimi prispevki.
 • Pomagajo z materialnimi donacijami.
 • Občani lahko namenijo del dohodnine za zapuščene pse v Zavetišču Ljubljana.

Projekt vključuje

 • Novo Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - 1. faza zaključena, 2. v teku

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 6.700.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Prostore nekdanje goveje farme Ljubljanskih mlekarn, ki so bili leta 2002 preurejeni v zavetišče sistematične oskrbe zapuščenih psov in mačk pri nas, bodo zamenjali največji in najsodobneje urejeni prostori v Sloveniji, ki bodo poleg osnovne naloge zavetišča omogočali tudi razvoj središča za obravnavo širše problematike odgovornega skrbništva in dobrobiti hišnih živali in izobraževanje ter usposabljanje mladih strokovnih kadrov in tudi zainteresirane javnosti. 

  Decembra 2019 smo zaključili s prvo fazo gradnje. Uredili smo novo sodobno domovanje za pse, nove prostore za upravo s predavalnico, prostore za prostovoljce ter servisne prostore. 
  S tem smo zaključili prvo fazo širitve, s katero smo zavetišče povečali iz 1.100 na 2.200 m2. Junija 2020, ko bo projekt zaključen, pa bo skupna površina znašala kar 3.500 m2.

  Novi, sodobni prostori prvega zavetišča za zapuščene živali v Sloveniji

  Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je prvo zavetišče v Sloveniji, ki deluje že od leta 2002. V njem vsako leto sprejmemo in oskrbimo več kot 2.000 zapuščenih živali, kar je četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji. V sedemnajstih letih smo jih skupaj oskrbeli že več kot 32.000. Skrbnikom smo vrnili več kot 5.000 živali, več kot 10.000 pa smo poiskali nov dom. Oskrbeli in nato vrnili v okolje smo tudi več kot 11.000 prosto živečih mačk.

  Ker prvotni prostori predvsem z vidika preprečevanja širjenja kužnih bolezni niso izpolnjevali zahtev sodobnih standardov, primanjkovalo pa je tudi kapacitet za zapuščene mačke, smo se odločili za gradnjo novega zavetišča.

  Kar za polovico večje kapacitete

  Trenutne kapacitete novega zavetišča so 24 bivalnih prostorov, v katere lahko namestimo 72 psov. Po dokončanju druge faze, junija 2020, pa bo v zavetišču 47 bivalnih prostorov za največ 120 psov, kar je kar 50% več kot doslej.

  Tudi kapacitete mačk bomo bistveno povečali, saj bomo trenutnih 46 podstandardnih nadomestili z 64 dvojnimi bivalnimi prostori, ki bodo zgrajeni v drugi fazi gradnje. Nove kapacitete bodo tako omogočale namestitev več kot 200 zapuščenih mačk.

  Novi objekti zavetišča so zasnovani sektorsko, kar omogoča veliko prilagodljivost zaradi sezonskih nihanj v številu in strukturi živali, pa tudi preprečevanje širjenja kužnih bolezni, saj lahko začasno zapremo le sektor, kjer bolezen izbruhne in ne celotnega zavetišča.

  »Kultura naroda se zrcali v kulturi skrbi za živali«

  Število zapuščenih psov se je od odprtja zavetišča do danes prepolovilo, kar pripisujemo urejenemu lastništvu in odgovornejšemu skrbništvu psov. V preteklosti je velika večina zapuščenih psov ostajala v zavetišču, danes pa jih kar dve tretjini kmalu po sprejemu lahko vrnemo skrbnikom na podlagi mikročipiranja in podatkov v centralnem registru.

  Število zapuščenih mačk ostaja visoko in se v primerjavi s sprejemom ob ustanovitvi zavetišča še povečuje. Na drugi strani pa se zmanjšuje število oskrbovanih prostoživečih mačk, kar je posledica uspeha skoraj deset let trajajočega projekta kastracij in sterilizacij nikogaršnjih mačk. 

  Povečuje se tudi število zapuščenih drugih hišnih živali.


  V Zavetišču za zapuščene živali je zaposlenih 10 sodelavcev, ki jim pomaga v povprečju 10 do 20 prostovoljcev.

  Več o projektu +

  Dve fazi gradnje 

  Gradnja bo potekala v dveh fazah. Prva faza, ki zajema gradnjo zavetišča za pse, upravne stavbe, skladišča in servisnega objekta, bo predvidoma končana v sredini leta 2019.

  Druga faza zajema gradnjo zavetišča za mačke in objekt s sprejemno ter veterinarsko ambulanto in bo zaključena predvidoma junija 2020. V teku je še postopek javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene in medicinske (veterinarske opreme).

 • Streha, nadstrešek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega prenovo strehe in nadstreška. Projekt smo izvedli s pomočjo donacije.

 • Pesjaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega prenovo. Projekt smo izvedli s pomočjo donacije.

 • Prostori za karanteno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 1.759 €

  Projekt obsega sanacijo stropnih grelnih cevi.