ZD Ljubljana Bežigrad, enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Zgradili smo nov prizidek ZD Ljubljana enote Bežigrad

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 5.794.063 €

  Vrednost je brez DDV.

  Na mestu odstranjenega starega prizidka smo zgradili nov prizidek ZD Bežigrad, ki ima pet nadstropij in kletno etažo z urejenimi parkirnimi mesti ter garderobami za zaposlene. V zgornjih dveh etažah so umeščene ambulante za predšolske in šolske otroke ter prostori izolacije, tretje nadstropje pa je namenjeno ambulantam družinske medicine in predavalnici. V pritličju objekta smo uredili Lekarno Ljubljana in prostore sterilizacije za potrebe celotnega ZD Ljubljana.

  Gradnja objekta je bila zahtevna, saj je zajemala tudi injektiranje (podbetoniranje) pod temelji obstoječega objekta ter izdelavo zagatnih sten pri izkopu gradbene jame, kar je povzročalo veliko hrupa. Zahvala za veliko potrpežljivosti ob tem gre okoliškim stanovalcem in gimnaziji ter seveda vsem zaposlenim.

 • Energetska sanacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 1.450.919 €

  Projekt Energetske sanacije ZD Bežigrad je sofinanciran iz Evropskega sklada.

  Obnova ZDL Enote Bežigrad zajema statično sanacijo sten in stebrov v 1. in 2. nadstropju, obnovo prostorov in zamenjavo oken v 2. nadstropju ter obnovo fasade z izvedbo ustrezne energetske sanacije. Z izvedeno energetsko sanacijo objekta prispevamo k trajnostnemu razvoju z vidika učinkovitejše rabe energije. Z ukrepi za povečano toplotno izolativnost objekta smo z namenom zaščite okolja, posledično izboljšali tudi pogoje za izvajanje zdravstvenega varstva ter zvišali standard storitev za paciente.
  Projekt Energetske sanacije ZD Bežigrad je sofinanciran iz Evropskega sklada. Mestna občina Ljubljana je pridobila sredstva na Javnem razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (LS2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Javni razpis je v začetku leta 2013 izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, MOL pa je uspela pridobiti sredstva v višini 180.225,62 EUR. Sredstva v višini 1.025.693,43 EUR je zagotovila MOL, ZDL pa je za obnovljene prostore v 2. nadstropju iz lastnih sredstev nabavil pohištveno in zobozdravstveno opremo v skupni vrednosti 245.000 EUR.

 • Postavitev agregata

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 40.960 €

  Projekt obsega postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer.

 • Toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 78.494 €

  Projekt obsega celovito prenovo toplotne postaje.

 • Prezračevalne naprave

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 72.968 €

  Projekt obsega sanacijo prezračevalnih naprav v sterilizaciji.

 • Pritličje, prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 805.435 €

  Projekt obsega obnovo pritličja in rušenje prizidka.