Center Janeza Levca

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo nove učne delavnice

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Zgradili bomo prizidek z učnimi delavnicami (kuharska in mizarska delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalno enoto. Prizidek bo v neposredni navezavi z osrednjim objektom Centra Janeza Levca na Karlovški. Preuredili bomo tudi območje parkiranja in dovoznih poti ter zgradili novo otroško igrišče in prilagojeno športno igrišče.

 • Uredili smo novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 25.823 €

  V enoti Karlovška smo uredili novo učilnico in sanirali vlago zaradi zamakanja v kletnih prostorih.

 • Obnovili smo kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 145.771 €

  V enoti na Levstikovem trgu smo obnovili kuhinjo, menjali okna ter uredili hlajenje in prezračevanje male in velike telovadnice.

 • Na Dečkovi smo obnovili sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 143.084 €

  Na Dečkovi smo obnovili sanitarije, popravili smo strelovod in kanalizacijo ter zaradi dotrajanosti zamenjali vrata.

 • Zamenjali smo opremo v tehnični učilnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 10.906 €

  V enoti Karlovška smo zamenjali opremo v tehnični učilnici ter zaradi povečanega vpisa dokupili stole in mize.

 • Obnovili smo poškodovane tlake

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 41.340 €

  Na Dečkovi smo obnovili poškodovane tlake glavnega vhoda.

 • Obnovili smo električne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 31.143 €

  V enoti na Levstikovem trgu smo obnovili električne instalacije, zamenjali svetila ter sofinancirali zamenjavo dotrajanega pomivalnega stroja.

 • Zamenjali smo okna in opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 107.874 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1 ter dokup in zamenjavo opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Obnovili smo parket, zamenjali cevi, sanirali streho in fasado

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 129.381 €

  Projekt obsega obnovo parketa v telovadnici na Dečkovi, interventno zamenjavo odtočne cevi v kuhinji ter sanacijo strehe na Karlovški ter intervencijsko popravilo odpadajoče fasade v atriju in interventno sanacijo zamakanja v sanitarije na Levstikovem trgu.

 • Energetska sanacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 198.724 €

  Prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg.

 • Sofinancirali smo ureditev tekaške steze

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 42.000 €

  Projekt obsega sofinanciranje ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova.

 • Zamenjali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 18.258 €

  Projekt obsega zamenjavo strehe na Karlovški 18, zamenjavo opreme in obnovo predelne stene.

 • Kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 8.932 €

  Projekt obsega intervencijo na kanalizacijskem omrežju.

 • Ureditev športnih površin

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 42.008 €

  Projekt obsega sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) ter projektno dokumentacijo za zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 11.680 €

  Projekt obsega obnovo igrišča na objektu Dečkova - sofinanciranje z Rotary klub, nadzor.

 • Okna, streha, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 62.745 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken na domu Karlovška, popravilo strehe (snegolovi, delna zamenjava kritine) in obnovo tlakov v telovadnici.

 • Streha, okna, kotlarna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 323.306 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehe na Dečkovi, na objektu Karlovška zamenjavo oken in intervencijo v kotlarni.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 56.928 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na lokaciji Dečkova.