Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

v teku

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo nove učne delavnice

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  V letu 2020 načrtujemo rušitev knjigoveznice in izgradnjo novih učnih delavnic.

 • Zamenjali smo okna in opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 107.874 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1 ter dokup in zamenjavo opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Obnovili smo parket, zamenjali cevi, sanirali streho in fasado

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 129.381 €

  Projekt obsega obnovo parketa v telovadnici na Dečkovi, interventno zamenjavo odtočne cevi v kuhinji ter sanacijo strehe na Karlovški ter intervencijsko popravilo odpadajoče fasade v atriju in interventno sanacijo zamakanja v sanitarije na Levstikovem trgu.

 • Energetska sanacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 198.724 €

  Prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg.

 • Sofinancirali smo ureditev tekaške steze

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 42.000 €

  Projekt obsega sofinanciranje ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova.

 • Zamenjali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 18.258 €

  Projekt obsega zamenjavo strehe na Karlovški 18, zamenjavo opreme in obnovo predelne stene.

 • Kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 8.932 €

  Projekt obsega intervencijo na kanalizacijskem omrežju.

 • Ureditev športnih površin

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 42.008 €

  Projekt obsega sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) ter projektno dokumentacijo za zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 11.680 €

  Projekt obsega obnovo igrišča na objektu Dečkova - sofinanciranje z Rotary klub, nadzor.

 • Okna, streha, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 62.745 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken na domu Karlovška, popravilo strehe (snegolovi, delna zamenjava kritine) in obnovo tlakov v telovadnici.

 • Streha, okna, kotlarna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 323.306 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehe na Dečkovi, na objektu Karlovška zamenjavo oken in intervencijo v kotlarni.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 56.928 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na lokaciji Dečkova.