Barjanska cesta z mostom čez Gradaščico

izvedeno

Vrednost projekta: 6.500.000 €

Zaključek projekta: 2007

Opis projekta

Novozgrajena Barjanska cesta z mostom čez Gradaščico je štiripasovna z novo komunalno infrastrukturo, vmesno zelenico, obojestranskimi pločniki za pešce in kolesarskima stezama ter drevoredi.

Investitor je bila Mestna občina Ljubljana s soinvestitorji JP Vodovod in Kanalizacija, JP Energetika Ljubljana ter Elektro Ljubljana in Telekom.