Domovi za starejše občane

izvedeno

Zaključek projekta: 2015

Opis projekta

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim osebam, ki so še sposobne samostojnega bivanja in si ne želijo bivanja v domu starejših, vendar pa zaradi starosti že potrebujejo določeno pomoč ali pa bi jo lahko v kratkem potrebovali. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih. Javni stanovanjski sklad MOL je lastnik 82 neprofitnih oskrbovanih stanovanj v Ljubljani. 12 jih je v Murglah, 10 v Dravljah, 60 pa v Centru starejših Trnovo. Oskrbovana stanovanja sicer v nakup ponujajo tudi zasebni investitorji.

Projekt vključuje

 • Oskrbovana stanovanja Mijaks v Dravljah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 6.523.998 €

  Vključen je vložek MOL (zemljišče, stavbna pravica, komunalni prispevek) v višini 1.153.900 €. Navedena vrednost projekta je brez DDV.

  Zasebni investitor Mijaks investicije d.o.o, je v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem zgradil dva objekta v skupni bruto tlorisni površini 4.477,76 m2 s 54 stanovanjskimi enotami, namenjenih oskrbovanim stanovanjem, in sicer 22 enosobnih stanovanj z enim ležiščem, 16 dvosobnih stanovanj z dvema ležiščema in 16 garsonjer. Ob objektih je urejenih 46 zunanjih parkirnih mest, zagotovljena je oskrba in urejeno upravljanje za celoten del. Javni stanovanjski sklad MOL je v imenu Mestne občine Ljubljana prevzel v last 10 oskrbovanih stanovanj v bruto tlorisni površini 493,10 m2 in 8 parkirnih mest, ki predstavljajo javni del projekta s pripadajočim deležem skupnih prostorov.

 • Oskrbovana stanovanja Mijaks v Murglah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 1.204.111 €

  Vrednost je z DDV.

  Objekt s 65 oskrbovanimi stanovanji na Mokrški ulici 16 je zgrajen v partnerstvu zasebnega partnerja Mijaks investicije in Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki ima od 65 stanovanj v lasti 12 oskrbovanih stanovanj.
  Stanovanja, ki so v lasti Javnega stanovanjskega sklada MOL, so bila dodeljena upravičencem na podlagi 3. javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

 • Center starejših Trnovo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 20.547.179 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega izgradnjo doma starejših za 160 oskrbovancev in 60 oskrbovanih stanovanj ter spremljajoči program vključno s prostori ČS Trnovo. Novogradnja je bila izvedena v soinvestitorstvu z Deos, d.o.o.

  Več o projektu +

  Center obsega 60 oskrbovanih stanovanj, ki so v štirih nadstropjih (13 garsonjer, velikih približno 30 m2, 29 enosobnih stanovanj, velikih približno 40 m2, 16 dvosobnih stanovanj, velikih približno 50 m2 in 2 dvoinpolsobni stanovanji, veliki približno 80 m2); dom starejših z 98 sobami za 160 oseb; spremljajoči program, ki obsega prostore lekarne, frizerja, pedikerja, bifeja in prostore četrtne skupnosti.