Drenikova ulica

v teku

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Prenova

  v teku

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 2.688.891 €

  Vrednost je brez DDV.

  V okviru prenove Drenikove ceste, sofinancirane z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, bomo razširili pločnike, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo na odseku med Verovškovo ulico in Celovško cesto v obe smeri po prenovi delili skupno površino. Vozni pasovi bodo nekoliko zoženi, da pridobimo dodaten prostor za razširitev površin za pešce in kolesarje na 2,5 metra.

  Doslej je kolesarska steza zaradi pomanjkanja prostora vodila okoli tega območja, po Černetovi ulici, s preureditvijo, ki bo trajala predvidoma do 10. decembra, pa bomo kolesarjem omogočili neposredno povezavo z obstoječimi kolesarskimi stezami v okolici.

  Hkrati bo Energetika Ljubljana na območju prenovila vročevod in plinovod, prav tako pa bomo za še večjo varnost, predvsem pešcev in kolesarjev, prenovili tudi križišče Drenikova–Celovška–Na jami.

  Izbrani izvajalec del je Prenova-gradbenik d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, skupna pogodbena vrednost za MOL in Energetiko Ljubljana skupaj pa je 2.688.891,03 EUR brez DDV.