Družinski park Muste

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V zadnjih letih posvečamo veliko pozornosti urejanju degradiranih območij, zlasti v bližini večjih stanovanjskih sosesk. Eno takih je tudi območje obrežij Ljubljanice, ki leži med Zaloško in Litijsko cesto.

Zasnova novih parkovnih ureditev obstoječega odprtega javnega prostora na stičnem območju stanovanjskih sosesk Štepanjsko naselje in Nove Fužine ter starih naselij Moste in Fužine, sledi dvema strategijama dolgoročnega razvoja mesta Ljubljane. Prenova javnih površin iz zgodovinskega jedra proti robovom in obrečni prostor Ljubljanice kot vzdolžni park, ki povezuje mesto s krajinskim zaledjem.

Idejna zasnova Družinski park Muste smo pripravili v letu 2015, z gradnjo pa smo začeli v letu 2017. Poleg otroškega igrišča je v parku javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi. Sadje, ki bo zraslo v sadovnjaku, je namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves. V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.

V okviru projekta ureditve parka Muste je med drugim predvideno še vrtičkarsko območje s t. i. užitnim parkom in sprehajalnimi potmi. Oba dela parka bo povezal tudi nov doživljajski most.

Ime parka ima zgodovinsko osnovo. Izhaja iz Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869) in predstavlja najstarejše znano zapisano poimenovanje tega območja.

Projekt vključuje

 • Doživljajski most preko Ljubljanice

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 2.200.000 €

  Največji poseg, celovite ureditve parka MUSTE, je novi most, s katerim bomo povezali dve veliki naselji: Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Prenovljen odprti prostor dveh nabrežij Ljubljanice, ki bo z novim mostom povezan v doživljajsko in funkcionalno celoto, je v osnovi namenjen predvsem dvigu bivalnega okolja obstoječim naseljem z ambicijo ustvariti sodobno, večnamensko parkovno okolje z raznolikimi programi in ambienti, ki bo privabljalo tudi obiskovalce iz drugih mestnih predelov.

  Več o projektu +

  Most bo novi simbol tega predela mesta, ki bo nudil nove skupne vsebine obeh bregov in s tem postal kraj druženja in združevanja prebivalcev obeh strani, reke in mesta. S programi kot so čitalnica Knjižnice pod krošnjami, s plezalno steno, nagubano mostno površino, ki služi kot skate park ali pa prireditveni avditorij, bo most lahko postal nova mestna razglednica. Živ trg na vodi, ki z vsebinami obogati in poveže obe parkovno urejeni brežini. Cilj je, da most postane za Ljubljano tisti prostor nad reko, kot bi naj bil Plečnikov Mesarski most oziroma kar so nekateri znameniti primeri: Palladijev Ponte dei Alpini v Bassanu, Kappellbruecke v Luzernu, Rialto v Benetkah, firenški Ponte vecchio in drugi tovrstni mostovi.

 • Nabrežja Ljubljanice Družinskega parka Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Po vzpostavitvi novega družinskega parka Muste smo uredili nabrežje levega brega Ljubljanice, kjer smo vzpostavili nov javni prostor s sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki za preživljanje prostega časa.

  Območje urejanja nabrežij se razteza od začetka Družinskega parka Muste do mostu za pešce preko Ljubljanice.

  Več o projektu +

  Ureditev obsega čiščenje nabrežja, obrez dreves, odstranitev neustrezne vegetacije, ureditev dostopnih poti ter namestitev urbane opreme – klopi in ležalnih ploščadi, kot smo jih namestili na Plaži Sava. Ležalne ploščadi so nameščene ob prodnatem delu. Znižali smo tudi živo mejo, ki ločuje obvodni pas in na ta način odprli pogled na Ljubljanico in nabrežje.

 • Družinski park Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 431.000 €

  Projekt obsega postavitev igral za vse starostne skupine otrok, gibalno ovirane otroke in naprave za starejše. Zasadili smo javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi in drevored ob otroškem igrišču, dopolnili manjkajočo živo mejo. Sadje, ki bo zraslo v sadovnjaku, je namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves. V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.