Družinski park Muste

v teku

Zaključek projekta: 2023

Opis projekta

V zadnjih letih posvečamo veliko pozornosti urejanju degradiranih območij, zlasti v bližini večjih stanovanjskih sosesk. Eno takih je tudi območje obrežij Ljubljanice, ki leži med Zaloško in Litijsko cesto.

Zasnova novih parkovnih ureditev obstoječega odprtega javnega prostora na stičnem območju stanovanjskih sosesk Štepanjsko naselje in Nove Fužine ter starih naselij Moste in Fužine, sledi dvema strategijama dolgoročnega razvoja mesta Ljubljane. Prenova javnih površin iz zgodovinskega jedra proti robovom in obrečni prostor Ljubljanice kot vzdolžni park, ki povezuje mesto s krajinskim zaledjem.

Idejna zasnova Družinski park Muste smo pripravili v letu 2015, z gradnjo pa smo začeli v letu 2017. Poleg otroškega igrišča je v parku javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi. Sadje, ki bo zraslo v sadovnjaku, je namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves. V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.

V okviru projekta ureditve parka Muste je med drugim predvideno še vrtičkarsko območje s t. i. užitnim parkom in sprehajalnimi potmi. Oba dela parka bo povezal tudi nov doživljajski most.

Ime parka ima zgodovinsko osnovo. Izhaja iz Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869) in predstavlja najstarejše znano zapisano poimenovanje tega območja.

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo doživljajski most preko Ljubljanice

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Vrednost: 2.200.000 €

  Največji poseg, celovite ureditve parka Muste, je novi most, s katerim bomo povezali dve veliki naselji: Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Prenovljen odprti prostor dveh nabrežij Ljubljanice, ki bo z novim mostom povezan v doživljajsko in funkcionalno celoto, je v osnovi namenjen predvsem dvigu bivalnega okolja obstoječim naseljem z ambicijo ustvariti sodobno, večnamensko parkovno okolje z raznolikimi programi in ambienti, ki bo privabljalo tudi obiskovalce iz drugih mestnih predelov.

  Od 4. do 11. decembra 2019 je bila v Mestni hiši na ogled razstava natečajnih rešitev za doživljajski most preko Ljubljanice v Mustah, na kateri so predstavljene prispele rešitve za povezovalno brv – doživljajski most Muste, ki bo povezal Fužine in Štepanjsko naselje.

  Več o projektu +

  Cilj natečaja

  Cilj natečaja je bil povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem.
  Predmet natečaja je bila izdelava predloge za gradnjo novega mostu, povezovalne brvi za pešce in kolesarje, ki bo čez Ljubljanico povezala Štepanjsko naselje in Nove Fužine. Tega je natečaj obsegal še ureditev Velikega trga na strani Štepanjskega naselja in Malega trga na strani Fužin. Trga sta sestavna dela mostu in predstavljata funkcionalno povezavo mostu z obema bregovoma in vsebinami na teh dveh bregovih.

  Zmagovalci natečaja so avtorji:Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh., Peter Plantan, univ.dipl.inž.arh., Maja Kovačič, mag.inž.arh., Urša Podlipnik, univ.dipl.inž.arh., Tanja Paulin, mag.dipl.inž.arh., Nataša Blažko, mag.dipl.inž.arh., Ina Radšel, mag.dipl.inž.arh., Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad., Tomaž Weingerl, univ.dipl.inž.grad. in Tatjana Gotovčević, univ.dipl.inž.grad..

  Avtorji so predlagali zasnovo obešenega mostu v dveh nivojih, ki ima za razliko od običajnih rešitev obese odmaknjene z robov proti sredini. S tem premikom se površina mosta razdeli na dve poti za pešce in kolesarje po zunanjih robovih in vmesni, srednji pas, ki je uporaben za različne namene in dejavnost. Most po njihovi zamisli je prepoznaven od daleč, privablja in spodbuja različne rabe, je prostor dogodka, prehoda gibanja in meditacije, zavetja in druženja.

  Most bo novi simbol tega predela mesta

  Most bo novi simbol tega predela mesta, ki bo nudil nove skupne vsebine obeh bregov in s tem postal kraj druženja in združevanja prebivalcev obeh strani, reke in mesta. S programi kot so čitalnica Knjižnice pod krošnjami, s plezalno steno, nagubano mostno površino, ki služi kot skate park ali pa prireditveni avditorij, bo most lahko postal nova mestna razglednica. Živ trg na vodi, ki z vsebinami obogati in poveže obe parkovno urejeni brežini. Cilj je, da most postane za Ljubljano tisti prostor nad reko, kot bi naj bil Plečnikov Mesarski most oziroma kar so nekateri znameniti primeri: Palladijev Ponte dei Alpini v Bassanu, Kappellbruecke v Luzernu, Rialto v Benetkah, firenški Ponte vecchio in drugi tovrstni mostovi.

 • Uredili smo levo nabrežje Ljubljanice in plažo v Družinskem parku Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 264.254 €

  V vrednost je vključen DDV.

  Po vzpostavitvi novega družinskega parka Muste smo uredili nabrežje levega brega Ljubljanice, kjer smo vzpostavili nov javni prostor s sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki za preživljanje prostega časa.

  Območje urejanja nabrežij se razteza od začetka Družinskega parka Muste do mostu za pešce preko Ljubljanice.

  Več o projektu +

  Ureditev obsega čiščenje nabrežja, obrez dreves, odstranitev neustrezne vegetacije, ureditev dostopnih poti ter namestitev urbane opreme – klopi in ležalnih ploščadi, kot smo jih namestili na Plaži Sava. Ležalne ploščadi so nameščene ob prodnatem delu. Znižali smo tudi živo mejo, ki ločuje obvodni pas in na ta način odprli pogled na Ljubljanico in nabrežje.

 • Odprli smo Družinski park Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 431.000 €

  Med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem smo odprli Družinski park Muste, ki predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v Ljubljani.

  Idejno zasnovo parka smo pripravili leta 2015, urejati pa smo ga začeli lani. V njem je med drugim urejeno igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke. Na severni strani parka smo zasadili urbani javni sadovnjak, že četrti v Ljubljani. V njem je zasajenih 64 sadnih dreves starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. Sadovnjak so zasadili sodelavci podjetja MSD, Inovativna zdravila d.o.o., sadje, ki bo zraslo na drevesih, pa bo namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves.

  V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.