Energetika Ljubljana

v teku

Zaključek projekta: 2024

Projekt vključuje

 • Širimo obseg oskrbe s toploto in zemeljskim plinom

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Javno podjetje Energetika Ljubljana vsem meščankam in meščanom zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in oskrbe z zemeljskim plinom. Oba sistema oskrbe z energijo predstavljata pomemben ukrep za zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM10. Slednji v največji meri izvirajo iz emisij individualnih kurišč in prometa, zato poleg spodbujanja priklopov na daljinsko energetsko oskrbo že več let aktivno sodelujemo pri spodbujanju uporabe okolju prijaznih vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG ali metan) ter tovornih vozil na utekočinjen zemeljski plin (LNG). Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana zato med ključnimi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka na področju energetike navaja širitev vročevoda in plinovodnega omrežja ter priključevanje novih stavb. Danes s toploto in zemeljskim plinom daljinsko oskrbujemo 74 %  stanovanj, cilj do leta 2024 je 80 %.

 • Širimo mrežo polnilnic na zemeljski plin - energija za okolju prijazna vozila

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  V letu 2011 je Energetika Ljubljana postavila prvo javno polnilnico za vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG) v Ljubljani (Šiška) in v letu 2016 drugo (P+R Dolgi most). Leto kasneje je postavila tudi prvo javno polnilnico za tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG) v Sloveniji.

  Uporaba vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG) v osebnem prometu in vozil na utekočinjen zemeljski plin (LNG) v tovornem prometu predstavlja pomemben trajnostni ukrep na področju prometa, zato se njihova uporaba strateško spodbuja in pospešuje. Energetika Ljubljana si kot največji ponudnik goriva za okolju prijazna vozila na zemeljski plin v Sloveniji prizadeva za širitev uporabe in mreže polnilnic – trenutno poteka postavitev javne polnilnice ob Letališki cesti,v letu 2021 pa bo sledila še postavitev polnilnice na parkirišču P+R v Stanežičah.

   

 • Postavili smo sončno elektrarno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 348.000 €

  Sončna elektrarna je postavljena na strehi poslovno-tehničnega objekta Energetika Ljubljana na Verovškovi 62. Načrtovana proizvodnja na letnem nivoju je 75.000 kWh električne energije, pridobljene s pomočjo sonca, kar zadošča za celoletno oskrbo približno 25 gospodinjstev. Moč solarnega generatorja je 77,28 kWp.

  Gradnja sončnih elektrarn ostaja tudi v prihodnje ena od usmeritev razvojnih načrtov Energetike Ljubljana.

 • Uvedli smo lesno biomaso za soproizvodnjo toplotne in električne energije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (danes enota TE-TOL Energetike Ljubljana) je leta 2008 v proizvodni proces toplotne in električne energije uvedla obnovljivi vir energije – lesno biomaso in tako dodatno prispevala k zmanjševanju obremenjevanja okolja v Ljubljani. S prvotnih 67.000 ton na današnjih 110.000 ton porabe lesnih sekancev v Energetiki Ljubljana letno proizvedejo dobrih 15 % toplotne in električne energije. Vsa električna energija iz lesnih sekancev je proizvedena v visoko-učinkoviti soproizvodnji in predstavlja največji delež na ta način proizvedene električne energije v Sloveniji. Energetika Ljubljana je danes največji porabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji.