Energetsko napredni: Energetska prenova objektov v Ljubljani

v teku

Vrednost projekta: 32.300.000 €

Navedena vrednost je skupna ocenjena vrednost.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje. Do sedaj smo obnovili že 48 objektov. Med njimi smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov.

Logo EKP kohezijski sklad SLO 2

Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva. Celotna naložba je vredna 14,9 milijona evrov brez DDV. S prenovami bomo zmanjšali porabo energentov na določenih objektih in z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda, prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar več kot 170.000 dreves (z obnovami v prvi fazi 150.000 dreves, z obnovami v drugi pa 22.000 dreves).

Ljubljana - pametno mesto
Z energetskimi prenovami objektov smo zmanjšali porabo energentov, povečali delež obnovljivih virov in znižali emisije toplogrednih plinov –  tako bomo ohranili kar 172.000 dreves!

Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, še vedno prenavljamo prek javnih razpisov. Tako smo v letu 2017 tudi s pomočjo kohezijskih sredstev prenovili pet vrtcev, skupna vrednost investicij je ocenjena na 2.040.827 evrov, pri čemer je 568.692 evrov sofinanciranih iz EU in sredstev RS.

Več o projektu najdete na tej povezavi.

Projekt vključuje

 • V sklopu 2. faze projekta Energetska obnova Ljubljane obnavljamo 11 objektov

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  V okviru danes podpisanega partnerstva bomo prenovili nadaljnjih 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta.

  Celovito bomo prenovili Vrtec Najdihojca (enota Biba), Vrtec Galjevica (enota Galjevica), OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča (dve lokaciji), OŠ Poljane ter večnamensko dvorano in bazen Kodeljevo, delno pa Vrtec Otona Župančiča (enota Živ žav), ŠD Krim ter stavbi Mestne uprave MOL v Savljah ter na Dunajski cesti 367 (kjer ima prostore tudi Mestna knjižnica Ljubljana).

  Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, bomo še naprej prenavljali prek javnih razpisov.

 • Energetska obnova Ljubljane - 1. faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 14.900.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2017 smo tako s konzorcijem družb Petrol in GGE podpisali koncesijske pogodbe in v letu 2018 končali z energetsko prenovo vseh 48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti in tudi objekti mestne uprave. Med vsemi objekti smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov.

  Več o projektu +

  Celovite energetske prenove objektov

  1. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9
  2. Centralno kopališče Tivoli
  3. Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
  4. Osnovna šola Jožeta Moškriča
  5. Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška
  6. Osnovna šola Nove Jarše
  7. Vrtec Najdihojca, enota Čenča
  8. Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
  9. Vrtec Vodmat, enota Klinični center
  10. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje, PE Polje
  11. Osnovna šola Vič, Tržaška 74
  12. Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
  13. Vrtec Pedenjped, enota Zalog
  14. Osnovna šola Danile Kumar
  15. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Dunajska 390
  16. Športni park Kodeljevo – Dvorana
  17. Prostori Mestne uprave MOL – Proletarska cesta 1
  18. Vrtec H. C. Andersen, enota Lastovica
  19. Vrtec Jelka, enota Jelka
  20. Osnovna šola Polje
  21. Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica
  22. Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje
  23. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
  24. Prostori Mestne uprave MOL – Trg MDB 7
  25. Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
  26. Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara
  27. Vrtec Mojca, enota Tinkara
  28. Vrtec Pod gradom, enota Prule
  29. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 24
  30. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 26

  Delne energetske prenove objektov

  1. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska 20
  2. Osnovna šola Božidarja Jakca
  3. Osnovna šola Ketteja in Murna
  4. Prostori Mestne uprave MOL – Adamič – Lundrovo nabrežje 2
  5. Prostori Mestne uprave MOL – Poljanska 28
  6. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje
  7. Osnovna šola Sostro, Podružnica Janče z vrtcem
  8. Športni park Rudnik – Strelišče
  9. Vrtec Kolezija, enota Kolezija
  10. Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Bežigrad
  11. Osnovna šola Bežigrad
  12. Mednarodni grafični likovni center
  13. Osnovna šola Franceta Bevka
  14. Osnovna šola Savsko naselje
  15. Osnovna šola Kolezija
  16. Osnovna šola Sostro
  17. Mestna galerija Ljubljana
  18. Osnovna šola Dravlje
  19. Prostori Mestne uprave MOL – Mestni trg 1
  20. Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, PE Rudnik
  21. Hala Tivoli
  22. Zdravstveni dom Ljubljana – Center
  23. Zdravstveni dom Ljubljana – Šentvid