Energetsko napredni: Energetska prenova objektov v Ljubljani

v teku

Vrednost projekta: 32.300.000 €

Navedena vrednost je skupna ocenjena vrednost.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje. Do sedaj smo obnovili že 48 objektov. Med njimi smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov.

Logo EKP kohezijski sklad SLO 2

Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva. Celotna naložba 1. faze projekta je 14,9 milijona evrov brez DDV. S prenovami zmanjšujemo porabo energentov na določenih objektih, z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda pa prispevamo tudi k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično znižujemo emisije toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar več kot 170.000 dreves (z obnovami v prvi fazi 150.000 dreves, z obnovami v drugi pa 22.000 dreves).

Ljubljana - pametno mesto
Z energetskimi prenovami objektov smo zmanjšali porabo energentov, povečali delež obnovljivih virov in znižali emisije toplogrednih plinov –  tako bomo ohranili kar 172.000 dreves!

Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, še vedno prenavljamo prek javnih razpisov. Tako smo v letu 2017 tudi s pomočjo kohezijskih sredstev prenovili pet vrtcev, skupna vrednost investicij je ocenjena na 2.040.827 evrov, pri čemer je 568.692 evrov sofinanciranih iz EU in sredstev RS.

Več o projektu najdete na tej povezavi.

Projekt vključuje

 • Začeli smo s tretjo fazo projekta Energetska obnova Ljubljane

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 16.000.000 €

  Zavezani smo skrbi za lepše in bolj zeleno okolje, zato v Mestni občini Ljubljana še naprej sledimo ciljem trajnostnega razvoja. S prenovo javnih objektov stremimo k večji energetski učinkovitosti, višjim prihrankom pri stroških energentov, nižjim stroškom vzdrževanja in vse manjšim
  emisijam CO2.

  S konzorcijem Petrol d.d. in Resalta d.o.o. tudi v drugi polovici leta 2020 in letu 2021 nadaljujemo projekt energetske prenove objektov v Mestni občini Ljubljana. V sklopu pogodbe Energetske sanacije objektov MOL – EOL 3 bomo celovito energetsko obnovili 17 objektov, z delno energetsko sanacijo pa bomo povečali energetsko učinkovitost še dodatnim 10 objektom. Skupna vrednost investicije znaša 16,1 milijonov evrov. Poleg prenov kotlovnic, vgradnje visoko učinkovitih sistemov klimatskih naprav, toplotnih črpalk in izolacij streh, bo v okviru projekta prenovljenih tudi 21.500 m2 ovojev stavb, za prenovo notranje razsvetljave pa nameščenih preko 9.700 novih varčnih LED luči.

  S prenovami bodo zajamčeni letni prihranki 4.465 MWh (letna poraba 274 gospodinjstev) in 968 ton manj izpustov CO2 (količina, kot jo letno vsrka 108 ha gozda).

  Celovite energetske prenove bomo izvedli na:

  • OŠ Nove Fužine
  • Vrtec Ciciban, enota Ajda
  • Vrtec Črnuče, enota Sonček
  • Vrtec Jelka, enota Palčki
  • Vrtec Kolezija, enota Murgle
  • Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta
  • Vrtec Viški gaj, enota Zarja
  • Center Janeza Levca - Karlovška
  • OŠ Bičevje
  • OŠ Koseze
  • OŠ Martina Krpana
  • OŠ Prežihovega Voranca
  • OŠ Prule
  • OŠ Riharda Jakopiča
  • OŠ Trnovo
  • OŠ Zalog
  • Viški Vrtci, enota Rožna dolina


  Delne energetske prenove bomo izvedli na:

  • GŠ Franca Šturma
  • OŠ Vižmarje Brod
  • Dvorana Stožice
  Začetek v letu 2020:
  • OŠ Livada
  • OŠ Miška Kranjca
  • OŠ Vič
  • Športni center Bežigrad Ježica
  • Vrtec Pedenjped, enota Učenjak
  • Vrtec Šentvid, enota Sapramiška
  • Vrtec Trnovo

 • V sklopu 2. faze projekta Energetska obnova Ljubljane smo obnovili 11 objektov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  V okviru druge faze projekta smo prenovili nadaljnjih 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta.

  Celovito smo prenovili Vrtec Najdihojca (enota Biba), Vrtec Galjevica (enota Galjevica), OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča (dve lokaciji), OŠ Poljane ter večnamensko dvorano in bazen Kodeljevo, delno pa Vrtec Otona Župančiča (enota Živ žav), ŠD Krim ter stavbi Mestne uprave MOL v Savljah ter na Dunajski cesti 367 (kjer ima prostore tudi Mestna knjižnica Ljubljana).

  Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, bomo še naprej prenavljali prek javnih razpisov.

  Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.386 MWh. To pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 463 ton letno. To je vrednost, ki jo na leto vsrka 22.000 dreves ali 51 hektarjev gozda, kar je primerljivo z dvakratno površino gozdnatih površin na Grajskem griču.

 • Energetska obnova Ljubljane - 1. faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 14.900.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2017 smo tako s konzorcijem družb Petrol in GGE podpisali koncesijske pogodbe in v letu 2018 končali z energetsko prenovo vseh 48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti in tudi objekti mestne uprave. Med vsemi objekti smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov.

  Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 8.245.534 kWh oziroma nekaj več kot milijon evrov letno. To pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 2.956 ton letno. Za primerjavo: toliko CO2 letno vsrka 150.000 dreves oziroma 340 ha gozda. 

  Več o projektu +

  Celovite energetske prenove objektov

  1. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9
  2. Centralno kopališče Tivoli
  3. Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
  4. Osnovna šola Jožeta Moškriča
  5. Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška
  6. Osnovna šola Nove Jarše
  7. Vrtec Najdihojca, enota Čenča
  8. Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
  9. Vrtec Vodmat, enota Klinični center
  10. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje, PE Polje
  11. Osnovna šola Vič, Tržaška 74
  12. Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
  13. Vrtec Pedenjped, enota Zalog
  14. Osnovna šola Danile Kumar
  15. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Dunajska 390
  16. Športni park Kodeljevo – Dvorana
  17. Prostori Mestne uprave MOL – Proletarska cesta 1
  18. Vrtec H. C. Andersen, enota Lastovica
  19. Vrtec Jelka, enota Jelka
  20. Osnovna šola Polje
  21. Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica
  22. Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje
  23. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
  24. Prostori Mestne uprave MOL – Trg MDB 7
  25. Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
  26. Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara
  27. Vrtec Mojca, enota Tinkara
  28. Vrtec Pod gradom, enota Prule
  29. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 24
  30. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 26

  Delne energetske prenove objektov

  1. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska 20
  2. Osnovna šola Božidarja Jakca
  3. Osnovna šola Ketteja in Murna
  4. Prostori Mestne uprave MOL – Adamič – Lundrovo nabrežje 2
  5. Prostori Mestne uprave MOL – Poljanska 28
  6. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje
  7. Osnovna šola Sostro, Podružnica Janče z vrtcem
  8. Športni park Rudnik – Strelišče
  9. Vrtec Kolezija, enota Kolezija
  10. Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Bežigrad
  11. Osnovna šola Bežigrad
  12. Mednarodni grafični likovni center
  13. Osnovna šola Franceta Bevka
  14. Osnovna šola Savsko naselje
  15. Osnovna šola Kolezija
  16. Osnovna šola Sostro
  17. Mestna galerija Ljubljana
  18. Osnovna šola Dravlje
  19. Prostori Mestne uprave MOL – Mestni trg 1
  20. Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, PE Rudnik
  21. Hala Tivoli
  22. Zdravstveni dom Ljubljana – Center
  23. Zdravstveni dom Ljubljana – Šentvid