Galerija Cukrarna

v teku

Vrednost projekta: 23.221.842 €

Vrednost je z DDV.

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja, bomo prenovili in vzpostavili Galerijo Cukrarna, s katero bo mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za dogodke s področja kulture in umetnosti ter izobraževanja. Novo večnamensko umetnostno središče bo zagotavljalo večjo dostopnost kulture za vse prebivalce, lažjo promocijo kulturne produkcije ter realizacijo drugih velikih projektov.« Tako bomo tudi razširili mestno središče proti vzhodu in pridobili dodaten javni prostor za prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

Z deli na največjem kulturnem projektu v Sloveniji smo začeli 10. oktobra 2018. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Prenova bo končana približno v dveh letih.

Projektu pripada prispevek Skupnosti v višini največ 10.774.396,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in prispevek lastne udeležbe Republike Slovenije v višini največ 2.693.599,00 EUR. Predviden je tudi prispevek MOL v višini 9.753.847,00 EUR. Sredstva za projekt se zagotavljajo iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

Podrobnosti in potek projekta v celoti najdete tukaj.

Cukrarna Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan2

Izboljšali bomo urbano okolje

V okviru Projekta ureditve Galerije Cukrarna bomo izvedli rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero bomo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Poleg tega bomo v prostoru odpravili fizično oviro, ki ovira mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali bomo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj bo po izvedenem projektu območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

Velik razstavni prostor

Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

Pri načrtovanju vsebin galerijskega prostora smo zasledovali sledeče cilje:

 • izboljšati razstavno ponudbo v MOL in povečati število zahtevnejših razstavnih projektov, ki bodo pritegnili čim širši krog občinstva;
 • s sistematično prezentacijo zbirke MOL ter prezentacijo in nadgradnjo zbirk javnih zavodov s področja likovnih umetnosti oblikovati novo kakovostno in reprezentativno ponudbo na razstavnem področju;
 • večanje dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane in učinkovitejša promocijo kulturne produkcije;
 • sodelovanje s pomembnejšimi mednarodnimi partnerji in realizacija večjih skupnih projektov, ki do sedaj zaradi neprimernih prostorov ni bila mogoča.

Z Galerijo Cukrarna bo upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana

Po končani prenovi bo z Galerijo Cukrarna upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti. V njegovem poslanstvu je namreč med drugim zapisano: »Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Z odkupi, darili in volili zavod oblikuje novo zbirko likovne umetnosti v Ljubljani.«

Projekt vključuje

 • Na poti - prvi v nizu projektov pred odprtjem Cukrarne

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Intervencija Na poti je prvi projekt, s katerim začenjamo program Cukrarne, novega prostora umetnosti, katerega odprtje je predvideno za pomlad leta 2021.

  Mateja Andraža Vogrinčiča smo povabili, da v parku, katerega zgodovina je nekoliko manj poznana prebivalcem Ljubljane, s posegom v prostor sproži razmislek o okolišu kot tudi o Cukrarni sami. Umetnik se je odločil za intervencijo v sam park in z gradbenim materialom pridobljenim z gradbišča Cukrarne tlakoval centralno os – pot, ki vodi skozi park od križišča proti tovarni. Pot je tlakovana z zdrobljenim materialom kritine (granulat), ki je bil nekoč del stavbe. Prostorska intervencija na zelo ekspliciten način povezuje park s Cukrarno, prva tako pa s poudarjanjem centralne osi metaforično naglašuje pot v smeri centra proti stavbi. Tako naslov intervencije Na poti ne aludira le na prihajajočo spremembo namembnosti tovarne iz rafinerije sladkorja v center kulture, temveč v svoji dobesednosti govori tudi o sami prostorski intervenciji. Umetnik odstranjeni material reciklira in s peskom, ki je zaznamovan s preteklostjo, tlakuje pot do stavbe, v kateri se bo pisala nova zgodovina prostora in mesta.

  Več o projektu +

  O zgodovini urejanja Ambroževega trga

  Ureditev Ambroževega trga, ki pa je bila le delno izvedena, si je zamislil že Plečnik v sodelovanju s svojim študentom Borisom Kobetom. V njuno zasnovo trga je bila vključena obstoječa postavitev Hrenovega znamenja (1842) in kostanji ob njem in znamenita Plečnikova klop, od znamenja v smeri proti cukrarni pa centralna os parka s sredinsko pravokotno razširitvijo, ki ni bila v celoti realizirana, jo pa nakazujejo ob levi in desni stranici postavljene klopi. Na obeh straneh osrednjega kvadrata so stopnice, ki na severni strani povezujejo park z zapornico in na južni strani s ploščadjo ob Poljanski cesti.