Galerija Cukrarna

izvedeno

Vrednost projekta: 19.640.455 €

Navedena vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Odprli smo Galerijo Cukrarna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja, smo prenovili in vzpostavili Galerijo Cukrarna, s katero je mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za dogodke s področja kulture in umetnosti ter izobraževanja. Novo večnamensko umetnostno središče zagotavlja večjo dostopnost kulture za vse prebivalce, lažjo promocijo kulturne produkcije ter realizacijo drugih velikih projektov.« Tako smo tudi razširili mestno središče proti vzhodu in pridobili dodaten javni prostor za prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

  Z deli na največjem kulturnem projektu v Sloveniji smo začeli 10. oktobra 2018. Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj. Prenova je bila končana približno v dveh letih.

  Projektu je pripadal prispevek Skupnosti v višini 10.774.396,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in prispevek lastne udeležbe Republike Slovenije v višini 2.693.599,00 EUR. Sredstva za projekt se zagotavljajo iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

  Podrobnosti in potek projekta v celoti najdete tukaj.

  Cukrarna Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan2

  Izboljšali smo urbano okolje

  V okviru Projekta ureditve Galerije Cukrarna smo izvedli rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero smo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Poleg tega smo v prostoru odpravili fizično oviro, ki je ovirala mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogočala najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali smo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj je območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

  Velik razstavni prostor

  Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem je bilo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

  Pri načrtovanju vsebin galerijskega prostora smo zasledovali sledeče cilje:

  • izboljšati razstavno ponudbo v MOL in povečati število zahtevnejših razstavnih projektov, ki bodo pritegnili čim širši krog občinstva;
  • s sistematično prezentacijo zbirke MOL ter prezentacijo in nadgradnjo zbirk javnih zavodov s področja likovnih umetnosti oblikovati novo kakovostno in reprezentativno ponudbo na razstavnem področju;
  • večanje dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane in učinkovitejša promocijo kulturne produkcije;
  • sodelovanje s pomembnejšimi mednarodnimi partnerji in realizacija večjih skupnih projektov, ki do sedaj zaradi neprimernih prostorov ni bila mogoča.

  Z Galerijo Cukrarna upravlja Muzej in galerije mesta Ljubljana

  Po končani prenovi  z Galerijo Cukrarna upravlja Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti. V njegovem poslanstvu je namreč med drugim zapisano: »Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Z odkupi, darili in volili zavod oblikuje novo zbirko likovne umetnosti v Ljubljani.«