Gradnja dodatnih vrtcev in novi oddelki osnovnih šol

v teku

Opis projekta

V Ljubljani smo na področju vrtcev in osnovnih šol v zadnjih enajstih letih izvedli številne obsežne in zahtevne investicijske projekte, s katerimi smo poskrbeli za zdravo in prijetno okolje za malčke in učence. Od leta 2006 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.046.611.645 EUR, od tega 243.172.340 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Poleg vzdrževalnih del za bolj zdravo okolje, obnove dotrajanih telovadnic, kuhinj in jedilnic, knjižnic, kotlovnic, specializiranih učilnic, razsvetljave, akustičnih adaptacij, ki so postali del vsakoletnega programa, smo v letih od 2008 do 2010 zamenjali vse azbestne strehe na vrtcih in osnovnih šolah, v letu 2013 pa začeli celovite energetske sanacije objektov vrtcev in šol. Od leta 2013 do 2018 je bilo energetsko saniranih že 54 objektov vrtcev in šol, za kar smo pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov, ki so zadoščala za energetski del, za ves preostali del celovite obnove pa smo zagotovili sredstva iz mestnega proračuna.

Od leta 2007 je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprla 104 novih oddelkov v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2018/19 v javnih vrtcih 785 oddelkov, kar je 6 oddelkov več kot lani. 

Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v javnih osnovnih šolah povečalo za 116 oddelkov in bo v šolskem letu 2018/19 štelo skupno 1.060 oddelkov. V šolskem letu 2018/2019 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 16 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.

 

LETO

REALIZACIJA (PROGRAM IN
INVESTICIJE)

SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SOFINANCIRANJE
EU in RS

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

 

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 €

7.861.376 €

11,1

 

2013

68.801.581 €

13.441.252 €

19,5

956.631 €

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

 

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €
 Sprememba proračuna 2018

114.465.575 €

47.562.436 €

41,6

7.623.545 €

2019

82.894.514 €

19.724.639 €

23,8

725.690 €

SKUPAJ

1.046.611.645 €

243.172.340 €

23,2

15.421.524 €

Tabela: Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2017 in podatki iz proračuna MOL za leto 2018 in leto 2019.