Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Leta 2015 smo Odlok o razglasitvi krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib iz leta 1984 v celoti prenovili, pri čemer smo zagotovili varovanje ekosistemov, naravnih vrednot in značilnosti krajine, preprečevanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko trajno ogrozili biotsko raznovrstnost zavarovanega območja, usmerjeno obiskovanje ter upravljanje območja.

V letu 2016 smo lastnikom zemljišč v krajinskem parku na podlagi zakona o ohranjanju narave izdali 2.170 ugotovitvenih odločb, upravljanje območja pa je s podelitvijo koncesije zaupano javnemu podjetju Snaga.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zelena oaza sredi Ljubljane, za katero redno in vestno skrbimo. 

Projekt vključuje

 • Uredili smo most pri Mostecu

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Obnovili smo dotrajan leseni most med Živalskim vrtom Ljubljana in vstopno točko Mostec čez potok v izteku Rakovniškega barja (naravni rezervat Mali Rožnik).

 • Uredili smo poti od Mosteca do Šišenskega vrha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Obnovili smo izbrane poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Vzdrževalna dela smo izvedli na nekaterih priljubljenih sprehajalnih in kolesarskih poteh, ki vodijo od Mosteca, mimo skakalnic, do Drofenika in križišča pod Šišenskim vrhom.

  Z izvedbo enostavnih gradbenih del, kot so gramoziranje, poravnava, valjanje in odvodnjavanje, smo utrdili poti, da so še prijetnejše za sprehode in kolesarjenje.

  Odseki poti, ki smo jih obnovili, so ustrezno označeni. 

   

  TRSh vzdrzevanje
  Skica območja, kjer bodo potekala dela.

 • Obnova vodovoda

  v teku

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 350.000 €

  Navedena vrednost je ocenjena vrednost brez DDV.

  Projekt obsega obnovitvena dela na enem izmed najstarejših delov ljubljanskega vodovodnega sistema na območju vodohrana Rožnik. Obnovitvena dela na vodovodnih objektih, zgrajenih leta 1890 oziroma leta 1945, so nujna za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. Izvedbo obnove vodi javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o..

 • Sanacija poškodovanih poti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Projekt obsega sanacijo poškodovanih poti na območju Rožnika. Skupno je bilo obnovljenih približno 2500 metrov poti od parka Tivoli (sankališče) proti Drenikovem vrhu ter na območju Hotela Bellevue, na poti pod Gozdom.

 • Sanacija stopnišča pred Tivolskim gradom

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 137.956 €

  Projekt obsega obnovo celotnega stopnišča: zidovi, pokrovne kape, podesti, stopnice, ograja stopnišča in skulpture psov.

 • Ureditev odvodnjavanja meteornih voda

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ki so povzročale poplavljanje ob Čolnarni Tivoli.

 • Kolesarska steza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Projekt obsega ureditev kolesarske steze skozi park Tivoli.

 • Fenološka opazovalnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Fenološki park z informativnimi tablami, označenimi tudi z braillovo pisavo za slepe in slabovidne, ima izjemen pomen pri preučevanju podnebnih vplivov na rastline. Je edinstven v svoji lastnosti, da imajo vsa drevesa enako gensko zasnovo kot drevesa, posajena v celotni mreži evropskih fenoloških vrtov. Mednarodna fenološka opazovalnica, ustanovljena leta 1958, sodi med najstarejše fenološke parke v Evropi.

 • Skrbimo za ogroženo vrsto hrošča Puščavnika

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 3.981 €

  Zaradi nevarnosti porušitve je bilo potrebno stara drevesa divjega kostanja v Jakopičevem drevoredu posekati in tako zagotoviti varnost obiskovalcem parka. Ob poseku pa smo skupaj z raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, ki za Mestno občino Ljubljana izvajajo projekt »Favna hroščev evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib« in izvajalcem sečnje podjetjem Tisa ugotovili, da dupla starih kostanjev naseljuje izjemno redek in v Evropi zelo ogrožen hrošč Puščavnik (Osmoderma eremita). Ta velik hrošč po mnogih koncih Evrope velja za izumrlega, Ljubljana pa je eno redkih mest, ki se lahko ponaša z veliko populacijo te redke žuželke. 

  Da bi ohranili to izjemno bitje, smo se na Mestni občini Ljubljana odločili, da posekana debla, v katerih duplih so zarodi tega hrošča, ohranimo po navodilih stroke. Nekatera posekana drevesa z dupli in ličinkami puščavnika smo tako preselili na, tako za ljudi kot tudi puščavnika, ustrezno mesto. Tako bodo lahko živali zaključile fazo ličinke in se bo ohranila populacija puščavnikov v mestnem parku Tivoli, ki je ključnega pomena na območju celotne Slovenije. Delno zakopana debla po ocenah nudijo preživetje še nekaj nadaljnjim generacijam tega hrošča.

 • Preiskave kakovosti ribnika v Tivoliju in Koseškega bajerja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 41.548 €

  Projekt obsega analize fizikalno kemijskih in bioloških parametrov ter onesnaženj v obeh vodnih telesih ter ocena stanja.

 • Popis favne hroščev evropskega varstvenega pomena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 23.980 €

  Projekt obsega raziskavo o razširjenosti 11 vrst evropsko pomembnih vrst s predlaganimi ukrepi za njihovo ohranitev.

 • Sanirali smo ribnik v Tivoliju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 233.408 €

  Projekt obsega sanacijo brežin, revitalizacijo vzhodne brežine, ureditev dotoka in iztoka, odstranitev mulja, zasaditev rastlin.

 • Rožni vrt postaja prijeten prostor za druženje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 21.312 €

  Vir predstavljajo sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena vlaganjem v turistično infrastrukturo in vzpostavljanju prebivalcem prijaznega okolja.

  Z razširjeno zasaditvijo vrtnic in postavitvijo 12 ležalnikov postaja Rožni vrt prostor druženja, ki nudi meščanom razkošje narave in vsakoletno pričakovanje užitka barv in cvetja. Projekt obsega nasad vrtnic, ki se je povečal za 280 vrtnic. Med njimi ima posebno mesto prva slovenska vrtnica Prešeren. Postavljeni so tudi trije oboki za vzpenjalke.

  Več o projektu +

  Že urejeno posaditev vrtnic v Tivoliju pri steklenem rastlinjaku smo razširili z novimi vrtnicami. Posadili smo 170 novih vrtnic po izboru najboljših po posameznih kategorijah. Vrtnice so zasajene v dveh predelih ob potki proti Rožni dolini. V prvem delu so zasajene moderne vrtnice: grmaste, pokrovne, popenjalke, mnogo cvetnice in hibridne čajevke; drugi del vrta pa krasijo izbrane vrtnice po žlahtniteljih. Predstavljene so vrtnice najpomembnejših evropskih žlahtniteljev vrtnic. Postavljeni so tudi trije oboki za vrtnice popenjalke z dvojnimi loki.

  Poseben poudarek smo dali prvi slovenski vrtnici. Gre za sorto Prešeren, ki jo je vzgojil dr. Matjaž Kmecl, edini žlahtnitelj v Sloveniji. Vrtnica je nastala z načrtnim križanjem žlahtnih sort vrtnic in je tudi prijavljena kot varovana sorta v Sloveniji ter registrirana pri društvu "The American Rose Society". Ta žlahtna vrtnica je dobila v vrtu svoj poseben prostor v rondoju pri rastlinjaku.
  Rožni vrt je po naročilu Turizma Ljubljana uredilo Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije. 

 • Rastlinjak Tivoli

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 27.000 €

  Projekt obsega delno prenovo steklenega rastlinjaka in postavitev zbirke rastlin, ki so na ogled obiskovalcem Tivolija.

  Več o projektu +

  Prenovljeni rastlinjak Tivoli smo odprli novembra 2009. Botanični vrt je rastlinjak delno prenovil in v njem uredil razstavo rastlin. V prenovo je bilo vloženih 27.000 EUR (17.000 EUR je zagotovil Botanični vrt, 10.000 EUR Zavod za turizem Ljubljana).

  Prostor je urejen tako, da so v njem postavljene zanimive tropske, subtropske in mediteranske rastline, kot posebnost pa tudi mesojede rastline.

  Ob rastlinjaku je vsako poletje Knjižnica pod krošnjami, v rastlinjaku pa so različne razstave in delavnice, namenjene vsem generacijam, ki jih zanimajo rastline in vrtnarjenje.

 • Nasad vrtnic

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 28.000 €

  Projekt obsega obnovo nasada vrtnic v peščenem rondoju.

 • Tičistan

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 26.000 €

  Leta 2008 smo v parku Tivoli prenovili Tičistan – ime je spontano nastalo med ljubitelji ptic, ki v parku opazujejo in hranijo ptice ter veverice. Na novo je zasajenih 11 dreves, 736 okrasnih grmovnic in 561 grmovnic, posebej primernih za določene vrste ptic. Na novo je postavljenih tudi 37 gnezdilnic in opozorilni stebrički ter večja informativna tabla, na kateri so narisane vse ptice, ki jih lahko opazimo v Tivoliju.

  Več o projektu +

  Preureditev Tičistana je plod skupnih prizadevanj civilne iniciative, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Biotehniške fakultete, Turizma Ljubljana, Zavod za varstvo okolja ter Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana. V projekt je bil vključen tudi Rotary klub Ljubljana Tivoli.

 • Rozarij

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 30.000 €

  Projekt obsega obnovo nasada vrtnic v peščenem rondoju.