Litijska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V okviru obnove komunalne infrastrukture bomo del sredstev namenili tudi za rekonstrukcijo prometne infrastrukture. Uredili bomo obstoječi križišči za hitrejše in bolj varno odvijanje prometa, odvodnjavanje meteorne vode ter prometni režim na delu Litijske ceste od Pesarske ceste do Fužinske ceste.

Vozišče bomo na celotni dolžini zožili na 3.25 m, 6 m pa bo skupna širina višinsko ločenih površin za pešce in kolesarje. Pločnik in kolesarsko stezo bomo od cestišča ločili z granitnimi kockami, kolesarsko stezo pa bomo dodatno označili še s piktogrami. Ob hodniku za pešce bomo na vsakih 250 m na vsaki strani ceste postavili klop. Prehode za pešce in kolesarje bomo zarisali v obeh križiščih ter pri avtobusnem postajališču. 

V križišču Litijske in Pesarske bomo preuredili le vzhodni krak, križišče Litijske in Poti na Breje pa bomo tudi na novo semaforizirali ter uredili pas za zavijanje v levo.

Uvoze do obstoječih stanovanjskih objektov na južni in severni strani Litijske ceste bomo izvedli preko poglobljenih robnikov.

Rekonstrukcija ceste sodi v sklop projekta ČISTO ZATE, ureditev kolesarskih in peš površin pa v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5