Vodnikova cesta

izvedeno

Vrednost projekta: 1.495.025 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V okviru rekonstrukcije Vodnikove ceste (območje med ulico Na Jami in Tržnico Koseze) smo uredili površine za pešce in kolesarje ter preplastitili vozišče. V sklopu rekonstrukcije smo zožali vozišče na 6 m, površine za pešce in kolesarje pa smo razširili do zadostnih in primernih širin, ki so niveletno ločene od vozišča ter medsebojno razmejene z granitno kocko. Med voziščem in kolesarsko stezo smo mestoma uredili niše za parkirna mesta za vzdolžno parkiranje osebnih vozil. Kjer je to mogoče smo parkirna mesta medsebojno ločili z zelenico in zasaditvijo dreves. V celoti smo rekonstruirali hodnik za pešce, kolesarske površine, parkirno nišo ter rob vozišča v širini 0,50 m. Zamenjali smo obrabno plast asfalta na celotnem vozišču, izdelali dvignjen prehod za pešce na območju Adamičeve ulice in ulice Pod hribom ter označili tudi več novih prehodov za pešce na celotni dolžini Vodnikove ceste. Pri Vodnikovi domačiji smo v isti višini kot vozišče s tonalitnimi ploščami tlakovali skupne površine za pešce in kolesarje.
Obnovili smo tudi prometno signalizacijo (horizontalno in vertikalno), semaforizacijo križišč in javno razsvetljavo ter prilagodili odvodnjavanje meteorne vode. V sklopu projekta smo na različnih odsekih opravili tudi dela na komunalni infrastrukturi: namestili smo nove vodovodne cevi in priključke, položili EKK kabel in izvedli dela na plinovodu. 

Izvajalec del je podjetje KPL d.o.o..

Ureditev sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost skupaj z Energetiko znaša 1.495.025,25 EUR brez DDV, od tega MOL 1.485.774,62 EUR brez DDV (delež RS in ESRR je 1.177.542,46 EUR).

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/