Vodnikova cesta

v teku

Vrednost projekta: 1.497.060 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Pričeli smo z urejanjem peščevih in kolesarskih površin na Vodnikovi cesti. Uredili bomo območje med ulico Na Jami in Tržnico Koseze. Po ureditvi bomo pridobili večje in bolj varne površine za pešce in kolesarje. Dela bodo potekala na obeh straneh hkrati in bodo v celoti zaključena konec poletja.

Za izvedbo ureditve smo prejeli sofinancerska sredstva s strani države in EU (sklad ESSR). Skupna vrednost skupaj z Energetiko znaša 1.497.060,38 € brez DDV, od tega MOL 1.485.774,62 € brez DDV (delež RS in ESRR je 1.127.868,86 €).

Izvajalec del je podjetje KPL d.o.o..

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5