Notranji cestni obroč

izvedeno

Vrednost projekta: 16.500.000 €

Zaključek projekta: 2012

Opis projekta

S Fabianijevim mostom med objektoma Cukrarne smo leta 2012 povezali Njegoševo in Roško cesto ter tako sklenili notranji cestni obroč, kar je omogočilo nadaljnjo omejevanje osebnega motornega prometa v ožjem mestnem središču. S tem smo uresničili zamisel arhitekta in urbanista Maksa Fabianija, ki jo je pred več kot sto leti oblikoval v svojem urbanističnem načrtu za popotresno Ljubljano. Eden bistvenih elementov njegovega načrta je bil tudi cestni obroč okrog mestnega središča. Zgornji nivo mostu je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem.

Več +

Izgradnja cestne povezave dolžine 560m med Njegoševo in Roško cesto obsega izgradnjo Fabianijevega mostu na dveh nivojih (dolžina mostu 150 m). Spodnji most povezuje bregove Ljubljanice in je namenjen pešcem in kolesarjem, zgornji most povezuje Roško c. z Zaloško c. in je namenjen motornemu prometu. Poleg ureditve površin za pešce in kolesarje, je bila preurejena vsa potrebna komunalna infrastruktura. V notranji obroč se povezujejo naslednje tri in štiri pasovne ceste in ulice: Tivolska, Aškerčeva, Zoisova, Karlovška, Cesta za Gradom, Roška, Njegoševa in Masarykova. Avtobusi LPP tako vozijo po notranjem obroču in po nekaterih ulicah znotraj obroča ter po osrednjem delu Slovenske ceste, ki bo sicer zaprta za tranzitni motorni promet.

Projekt vključuje

 • Notranji cestni obroč

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 19.700.000 €

  V zgoraj navedeno pogodbeno vrednost gradnje je vključen DDV.

  Izgradnja cestne povezave dolžine 560m med Njegoševo in Roško cesto obsega izgradnjo Fabianijevega mostu na dveh nivojih (dolžina mostu 150 m). Spodnji most povezuje bregove Ljubljanice in je namenjen pešcem in kolesarjem, zgornji most povezuje Roško c. z Zaloško c. in je namenjen motornemu prometu. Poleg ureditve površin za pešce in kolesarje, je bila preurejena vsa potrebna komunalna infrastruktura. V notranji obroč se povezujejo naslednje tri in štiri pasovne ceste in ulice: Tivolska, Aškerčeva, Zoisova, Karlovška, Cesta za Gradom, Roška, Njegoševa in Masarykova. 
  Avtobusi LPP tako vozijo po notranjem obroču in po nekaterih ulicah znotraj obroča ter po osrednjem delu Slovenske ceste, ki bo sicer zaprta za tranzitni motorni promet.