Sedem urejenih avtobusnih postajališč

izvedeno

Vrednost projekta: 788.549 €

Od tega je delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS 400.000 evrov.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Skupaj bomo uredili 7 postajališč:

  • tri na območju Vrhovcev,
  • tri na območju Večne poti in
  • eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom.

Po končani ureditvi bodo vsa postajališča izven nivojska, z izogibališčem in nadstrešnico ter opremljena s prikazovalnikom prihodov avtobusov.

Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

Izvajalci del bodo KPL d.o.o., Prenova-Gradbenik d.o.o. in Komunalne gradnje d.o.o..