Nova avtobusna postajališča na Vrhovcih ter ob Večni poti in Tržaški cesti

v teku

Vrednost projekta: 788.549 €

Od tega je delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS 400.000 evrov.

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Skupaj bomo uredili 7 postajališč, tri na območju Vrhovcev, tri na območju Večne poti in eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom.
Najprej bomo začeli z urejanjem postajališč na Večni poti, pri Živalskem vrtu, ter na Cesti na Bokalce.

Po končani ureditvi bodo vsa postajališča izven nivojska, z izogibališčem in nadstrešnico ter opremljena s prikazovalnikom prihodov avtobusov.

Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

Izvajalci del bodo KPL d.o.o., Prenova-Gradbenik d.o.o. in Komunalne gradnje d.o.o..