Sedem urejenih avtobusnih postajališč

izvedeno

Vrednost projekta: 788.549 €

Od tega je delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS 400.000 evrov.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Skupaj smo uredili 7 postajališč:

  • tri na območju Vrhovcev,
  • tri na območju Večne poti in
  • eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom.

Vsa postajališča so izven nivojska, z izogibališčem in nadstrešnico ter opremljena s prikazovalnikom prihodov avtobusov.

Za projekt ureditve avtobusnih postajališč smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva. Sredstva smo pridobili na podlagi javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je tako delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS).

Izvajalci del: KPL d.o.o., Prenova-Gradbenik d.o.o. in Komunalne gradnje d.o.o..

Logo EKP kohezijski sklad SLO 20