Obnova stolpa na Galetovem

v teku

Projekt vključuje

  • Obnovili bomo stolp skakalnice na Galetovem

    v teku

    Čeprav je bilo sprva predvideno rušenje stolpa, saj so rezultati statične analize, izvedene lani, pokazali, da je 18,5-metrski stolp precej dotrajan, smo se odločili, da ga ustrezno zavarujemo in ohranimo. Med meščani ima veliko sentimentalno vrednost, saj ohranja športni duh in spomin na Stanka Bloudka. 
    Glavni cilj prenove je statična utrditev stolpa, sanacija in s tem njegova zaščita in ohranitev. Projekt predstavlja primer prenove, ki ni le gradbeno in arhitekturno, ampak tudi programsko, družbeno in zgodovinsko premišljena sodobna intervencija v občutljiv prostor Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer se prepletata naravna in kulturna dediščina. Protipotresna in statična utrditev bo v celoti izvedena v notranjosti stolpa, tako da bo zunanjost ostala nespremenjena.