Soseska Polje IV

izvedeno

Vrednost projekta: 6.200.000 €

Vrednost je z DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II ter nasproti stanovanjske soseske Polje III stoji stanovanjsko-poslovni kompleks Polje IV. Objekt obsega klet, v kateri so urejena parkirna mesta, kolesarnice, shrambe in tehnični prostori, pritličje s pretežno javnim programom (knjižnica in lekarna) in 4 nadstropja z neprofitnimi najemnimi stanovanji. Gradnja stanovanjsko-poslovnega kompleksa se je začela novembra 2017.

 

Več +

Stanovanjsko-poslovno sosesko sestavljata dve vzporedni večstanovanjski lameli, zgrajeni v tehnologiji montažne lesene gradnje, postavljeni na armirano betonsko pritličje z nestanovanjskim programom. Med lamelami je v pritličju nepokrito atrijsko dvorišče. Nad pritličjem, ki je namenjeno javnemu in poslovnemu programu (knjižnica, lekarna in večnamenska dvorana), je v štirih nadstropjih obeh stanovanjskih lamel 64 neprofitnih najemnih stanovanjskih enot. Od teh so štiri stanovanjske enote prilagojene za bivanje oseb z oviranostmi, dodatne štiri pa so načrtovane tako, da jih je možno taki uporabi prilagoditi brez večjih posegov.

Za potrebe parkiranja motornih vozil je, v skladu z veljavnimi normativi OPN MOL, v soseski urejenih 72 parkirnih mest. Parkiranju koles stanovalcev sta namenjeni dve kolesarnici v pritličju in kleti vsake stanovanjske lamele, za obiskovalce pa so ob objektu nameščena stojala za parkiranje 22 koles.

Skupna bruto tlorisna površina stanovanjsko-poslovne stavbe brez upoštevanja garaže znaša 7.798 m2, skupna neto tlorisna površina brez upoštevanja garaže pa 6.528,01 m2, od tega je 5.340,74 m2 stanovanjskih in 1.187,27 m2 poslovnih površin.

Idejno zasnovo projekta je septembra 2014 izdelala projektna skupina  Uniarh d.o.o. Celotna vrednost investicije, ki zajema stroške izdelave projektne dokumentacije in izvedbe GOI del za montažno leseno gradnjo SPO Polje IV, svetovalnega inženiringa v fazi projektiranj in strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del, izdelave varnostnega načrta in storitev koordinacije  za varnost in zdravje pri delu, stroške izdelave investicijske  in druge projektne dokumentacije, geotehničnih raziskav tal, pridobivanje soglasij, geodetskih storitev in ostale stroške (stroški odvetniških storitev, drugih geodetskih storitev …), znaša skupaj z obračunanim DDV približno 6,2 mio EUR.

Z izgradnjo objekta Polje IV smo pridobili 64 stanovanjskih enot. 

Projekt vključuje

 • Odprli smo stanovanjsko poslovno sosesko Polje IV

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 6.200.000 €

  Vrednost je z DDV.

  V bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II ter nasproti stanovanjske soseske Polje III stoji stanovanjsko-poslovni kompleks Polje IV. Objekt obsega klet, v kateri so urejena parkirna mesta, kolesarnice, shrambe in tehnični prostori, pritličje s pretežno javnim programom (knjižnica in lekarna) in 4 nadstropja z neprofitnimi najemnimi stanovanji. Gradnja stanovanjsko-poslovnega kompleksa se je začela novembra 2017.

   

  Več o projektu +

  Stanovanjsko-poslovno sosesko sestavljata dve vzporedni večstanovanjski lameli, zgrajeni v tehnologiji montažne lesene gradnje, postavljeni na armirano betonsko pritličje z nestanovanjskim programom. Med lamelami je v pritličju nepokrito atrijsko dvorišče. Nad pritličjem, ki je namenjeno javnemu in poslovnemu programu (knjižnica, lekarna in večnamenska dvorana), je v štirih nadstropjih obeh stanovanjskih lamel 64 neprofitnih najemnih stanovanjskih enot. Od teh so štiri stanovanjske enote prilagojene za bivanje oseb z oviranostmi, dodatne štiri pa so načrtovane tako, da jih je možno taki uporabi prilagoditi brez večjih posegov.

  Za potrebe parkiranja motornih vozil je, v skladu z veljavnimi normativi OPN MOL, v soseski urejenih 72 parkirnih mest. Parkiranju koles stanovalcev sta namenjeni dve kolesarnici v pritličju in kleti vsake stanovanjske lamele, za obiskovalce pa so ob objektu nameščena stojala za parkiranje 22 koles.

  Skupna bruto tlorisna površina stanovanjsko-poslovne stavbe brez upoštevanja garaže znaša 7.798 m2, skupna neto tlorisna površina brez upoštevanja garaže pa 6.528,01 m2, od tega je 5.340,74 m2 stanovanjskih in 1.187,27 m2 poslovnih površin.

  Idejno zasnovo projekta je septembra 2014 izdelala projektna skupina  Uniarh d.o.o. Celotna vrednost investicije, ki zajema stroške izdelave projektne dokumentacije in izvedbe GOI del za montažno leseno gradnjo SPO Polje IV, svetovalnega inženiringa v fazi projektiranj in strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del, izdelave varnostnega načrta in storitev koordinacije  za varnost in zdravje pri delu, stroške izdelave investicijske  in druge projektne dokumentacije, geotehničnih raziskav tal, pridobivanje soglasij, geodetskih storitev in ostale stroške (stroški odvetniških storitev, drugih geodetskih storitev …), znaša skupaj z obračunanim DDV približno 6,2 mio EUR.

  Z izgradnjo objekta Polje IV smo pridobili 64 stanovanjskih enot.