OŠ Milana Šuštaršiča

v teku

Zaključek projekta: 2025

Projekt vključuje

 • Porušili in na novo bomo zgradili telovadnico OŠ Milana Šuštaršiča

  v teku

  Leto zaključka: 2025

  Predvidevamo rušitev in novogradnjo telovadnice ter delno reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice.

 • Sanirali smo streho in dokupili opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 36.232 €

  Sanirali smo zamakanje strehe. Zaradi povečanega vpisa smo tudi dokupili opremo.

 • Zgradili smo nov prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Na OŠ Milana Šuštaršiča smo zaradi povečanega vpisa in prostorske stiske uredili nov prizidek, namenjen učencem prvih razredov.

  Pritlični prizidek v skupni tlorisni neto kvadraturi 287 m2 je zasnovan v skladu s sodobnimi pristopi, z veliko svetlobe, energetsko učinkovit in z veliko lesa. V njem so tri učilnice s pripadajočimi sanitarijami in kabinetom ter novimi garderobami opremljenimi s tabureji, ki služijo tako sprostitvi, kot tudi estetskemu uživanju prostora. Na obeh straneh sta atrija v skupni površini 120 m2: notranji zeleni atrij proti šoli in zunanji ograjeni atrij proti igriščem. Na ravnem delu strehe nad avlo je urejena zelena streha.

 • Popravili smo ograjo igrišča in sanirali talno keramiko v kuhinji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 19.186 €

  Projekt obsega dobavo opreme zaradi povečanega vpisa, popravilo ograje na šolskem igrišču in zamenjavo dela talne keramike v kuhinji.

 • Uredili smo učilnico in obnovili garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 30.872 €

  Uredili smo učilnico in obnovili garderobe. Zaradi povečanega vpisa smo poskrbeli za dobavo potrebne opreme.

 • Končali smo z zamenjavo oken

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 50.303 €

  Projekt obsega zadnjo fazo menjave oken.

 • Uredili smo kabinet specialnega pedagoga

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 86.114 €

  Hišniški prostor smo zaradi povečanega vpisa preuredili v prostor za kabinet specialnega pedagoga ter poskrbeli za dobavo potrebne opreme. Na dvorišču smo uredili zaprt prostor za ločeno zbiranje odpadkov.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 3.460 €

  Projekt obsega dobavo in montažo opreme (povečan vpis).

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 49.188 €

  Projekt obsega obnovo oken (predzadnja faza).

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.412 €

  Projekt obsega nakup opreme za 1. razred.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 49.341 €

  Projekt obsega fazno zamenjavo oken v pritličju, nadzor.

 • Fasada in okna (3. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 96.195 €

  Projekt obsega obnovo fasade z zamenjavo oken.

 • Fasada in okna (2. faza), toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 194.262 €

  Projekt obsega obnovo fasade in zamenjavo oken ter obnovo toplotne postaje.

 • Glavni vhodi, garderobe, fasada in okna (1. faza), šolska oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 247.607 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega obnovo dveh glavnih vhodov z vetrolovi, intervencijsko obnovo garderob v zaklonišču, fazno obnovo JZ dela fasade z zamenjavo oken in delno zamenjavo dotrajane šolske opreme.