OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Energetska obnova nove šole

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 781.678 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.
  Ob šoli smo zgradili novo šolsko telovadnico, iz nekdanje telovadnice pa smo uredili šest novih učilnic, učilnice za individualni pouk, knjižnico in novo zbornico.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES.

  Stavbno pohištvo: Prenovili smo svetlobnike na strehi.

  Izolacija strehe: Staro streho smo zamenjali z novo panelno streho z vgrajeno izolacijo skladno s PURES.

  Ogrevalni sistem: Poleg že obstoječega plinskega kondenzacijskega kotla smo vgradili toplotno črpalko zrak/voda in s tem povečali delež OVE, skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL (LEK MOL).

  Vgradnja termostatskih ventilov: Obstoječe klasične ventile smo zamenjali z termostatskimi ventili ter izvedli hidravlično uravnoteženje sistema.

  Prenova razsvetljave: Obstoječo razsvetljavo - fluorescentna svetila tehnologije T26, smo zamenjali z novimi svetili tehnologije LED.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 3

 • Energetska obnova stare šole

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 414.227 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo na zunanjih stenah šole.

  Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili toplotno izolacijo skladno s PURES.

  Ogrevalni sistem: Stari kotel na ELKO smo zamenjali za kondenzacijski plinski kotel in toplotno črpalko zrak/voda in s tem povečali delež OVE, skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL (LEK MOL).

  Vgradnja termostatskih ventilov: Kjer le-teh ni bilo smo vgradili termostatske ventile.

  Prenova prezračevanja v kuhinji in jedilnici: Obstoječi klimat smo zamenjali z novim klimatom z ustrezno stopnjo rekuperacije.

  Prenova razsvetljave: V telovadnici smo svetila zamenjali z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 3

 • Obnova kotlovnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 101.163 €

  Projekt obsega obnovo kotlovnice.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 34.986 €

  Projekt obsega zamenjavo oken v telovadnici - objekt Dunajska (stara šola).

 • Oprema, vhod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 65.956 €

  Projekt obsega ureditev garderobe za razredno stopnjo, zamenjavo opreme, ureditev vhoda za razredno stopnjo, nadzor, projekt.

 • Učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 142.666 €

  Projekt obsega obnovo tehnične učilnice z zamenjavo opreme.

 • Streha, hodnik, vrata, kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 238.273 €

  Projekt obsega zamenjavo azbestne strehe nad telovadnico stare šole, obnovo veznega hodnika med telovadnico in šolsko stavbo z ureditvijo kanalizacije, šolskega igrišča, zamenjavo vrat in podbojev na stari šoli.

 • Okna, meteorna kanalizacija, okolice šole, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 190.593 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega delno zamenjavo oken - objekt Črnuška, obnovo meteorne kanalizacije in okolice šole, postavitev ograje ob vhodu - objekt Črnuška.